Prawo.pl
Przedsiębiorcy nie składają do ZUS wnioskw w formie elektronicznej. Ciągłą barierą jest bowiem...
Agnieszka Rosa
08.12.2010
Ubezpieczenia społeczne
08.12.2010
HR
Czy pracodawca może sprawdzać zawartość komputera bez wiedzy pracownikw? Czy pracownik powinien...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Czy operator wózka widłowego ma obowiązek po zakończeniu pracy wyjąć kluczyki ze stacyjki, nie...
Krzysztof Zamajtys
07.12.2010
BHP
Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na nowo...
Agnieszka Rosa
06.12.2010
Praca operatora (kierowcy) wzka jezdniowego z napędem silnikowym wykonywana jest na terenie zakładu...
Kazimierz Kościukiewicz
06.12.2010
BHP
Proszę o wskazanie miejsc, gdzie powinny się instrukcje stanowiskowe.Czy jest możliwe, aby...
Kamil Szymański
03.12.2010
BHP
Czy odpady i ścieki komunalne przewożone przez przedsiębiorstwo komunalne mieszczą się w kategorii...
Roman Majer
02.12.2010
BHP
Dyskryminacją ze względu na płeć Trybunał Sprawiedliwości UE uznał austriackie przepisy emerytalne...
Agnieszka Rosa
01.12.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Od początku 2010 r. obowiązują nowe wymagania zasadnicze dla maszyn wprowadzające w życie...
Edward Kołodziejczyk
01.12.2010
BHP
Czy można nie uznać za wypadek przy pracy zdarzenia, które pracownik zgłasza po kilku dniach, co do...
Kamil Szymański
30.11.2010
BHP
W firmie Diageo postanowiono udoskonalić działania marketingowe. W tym celu utworzono dwa działy, z...
Paweł Berłowski Agnieszka Iwańska
30.11.2010
HR
Partycypacja staje się coraz bardziej popularnym hasłem w zarządzaniu i traktowana jest jako pewien...
Ryszard Stocki Piotr Prokopowicz
30.11.2010
HR
Głównym zadaniem jednostek podstawowych służby medycyny pracy (SMP) jest sprawowanie...
Edward Kołodziejczyk
29.11.2010
BHP