Wzorem rynków zachodnich w płacach osób zarządzających stopniowo zwiększa się udział wynagrodzenia...
07.08.2012
25 proc.naszej comiesięcznej pensji oddajemy państwu. Głównym obciążeniem naszych dochodów są...
07.08.2012
Podczas kryzysu często szuka się dodatkowej pracy. Zwłaszcza, gdy jest kredyt do spłaty. Generalnie...
07.08.2012
Zrozumiała, przejrzysta i dobrze przygotowana informacja ma wpływ na opinie pracowników o...
07.08.2012
Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu...
Jarosław Zasada
07.08.2012
BHP
Rządowy projekt Krajowego Raportu Społecznego potwierdza, że dotychczasowy system emerytalny...
06.08.2012
W dniach 1-7 sierpnia obchodzony jest w ponad 17 państwach Światowy Tydzień Karmienia Piersią....
06.08.2012
Sektor publiczny w UE oferuje wiele wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy i jest ważnym źródłem...
06.08.2012
PFRON ogłosił otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: Trener pracy jako...
06.08.2012
Stopa bezrobocia w strefie euro w czerwcu tego roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych,...
06.08.2012
Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2012 r. w porównaniu do końca czerwca 2012 r. spadła o 0,8%....
06.08.2012
Postępowanie dotyczące uznania danego schorzenia za chorobę zawodową jest wieloetapowe. Obejmuje...
Maciej Ambroziewicz
06.08.2012
BHP
W dniu 3 sierpnia 2012 r. na 17. posiedzeniu Senat bez poprawek przyjął ustawę o świadczeniach...
06.08.2012
Ubezpieczony, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego musi pamiętać o terminowym...
Agnieszka Rosa
06.08.2012
Na kwestię świadczeń dodatkowych warto spojrzeć z praktycznego oraz strategicznego punktu widzenia....
Paweł Berłowski Joanna Turłukowska
06.08.2012
Jeśli chodzi o zachęty podatkowe dla firm angażujących się społecznie, pod wieloma względami...
03.08.2012
Najnowsze wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że w III kwartale 2012 r. 53% pracodawców...
03.08.2012
Polska przoduje wEuropie pod względem absencji chorobowych. Tylko wubiegłym roku kosztowały...
03.08.2012
Minister skarbu usunął z władz państwowych firm już 40 osób związanych z PO. Ale partyjni działacze...
Podsiedzik Tomasz
03.08.2012
Ponad 1000 nowych posad do obsadzenia będzie miało PSL po reorganizacji inspekcji sanitarnych...
Podsiedzik Tomasz
03.08.2012
Amerykański gigant motoryzacyjny General Motors rozważa zamknięcie jednej lub więcej fabryk w...
Zabłocki Michał
03.08.2012
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź sprzeda swoje udziały w PKS Żywiec. Z takiego...
Durasik Marcin
02.08.2012
W tym roku już 1224 obywateli państw UE nadużywających belgijskiego systemu socjalnego straciło...
Czerny Inga
02.08.2012
Japoński gigant elektroniki użytkowej, firma Sharp, zwolni 5 tysięcy pracowników na całym świecie....
Cygonek Karolina
02.08.2012
Od wynagrodzenia za lipiec po raz pierwszy będą miały zastosowanie nowe wysokości dofinansowania do...
02.08.2012
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., I PKN 589/99 nie można zarzucić...
Edward Kołodziejczyk
02.08.2012
BHP
Jedną z zalet posiadania służbowego samochodu jest możliwość jego używania do celów prywatnych....
02.08.2012
Firmy, które zatrudnią bezrobotnego rodzica po urlopie wychowawczym, dostaną od państwa jednorazowo...
Dąbrowski Radosław
02.08.2012
Dzięki wykorzystaniu diagnozy Leadership 360 (LEA) firmy Management Research Group, firma Topex...
Paweł Berłowski Mariusz Woźniak
02.08.2012