Prawo.pl
Ile czasu ma pracownik na odwołanie się do sądu o sprostowanie protokołu powypadkowego np. w...
Kamil Szymański
17.10.2011
BHP
Dozór techniczny jest wykonywany przez państwowe organy (jednostki) Urzędu Dozoru Technicznego,...
Edward Kołodziejczyk
17.10.2011
BHP
wysoki poziom obsługi. 2.   Ujednolicenie sposobu komunikowania. Szkoły...
Paweł Berłowski Joanna Miszczak
14.10.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
ZUS nie może nakładać na pracodawcę kar finansowych za posługiwanie się starym numerem Polskiej...
Agnieszka Rosa
14.10.2011
HR
A czy Ty zarejestrowałeś się już na bezpłatną konferencję dla branży HR?
Jacek Górski
13.10.2011
Czy po przejęciu przez jedną spółkę dwóch innych, mających siedziby w innych województwach, należy...
Kazimierz Kościukiewicz
13.10.2011
BHP
Pracownica jest zatrudniona od 22 maja 2009 r. Umowa kończy się 30 maja 2011 r. Od 12 października...
Barbara Tomaszewska
13.10.2011
W związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej pracownik otrzymał Kartę oceny narażenia...
Kamil Szymański
13.10.2011
BHP
Obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego po stronie pracodawcy został zawarty w rozporządzeniu...
Krzysztof Zamajtys
12.10.2011
BHP
Do 70% przeciętnego wynagrodzenia będą mogły zarobić osoby pobierające rentę socjalną bez obawy...
Agnieszka Rosa
12.10.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Oprócz umowy o pracę popularną formą zatrudniania jest zlecenie, jak też umowa o dzieło. Powyższe...
Łukasz Wawszczak
12.10.2011
BHP

Losowanie do OFE bez numeru NIP

Ubezpieczenia społeczne HR
11.10.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
11.10.2011
Ubezpieczenia społeczne