Współpraca Wyższego Urzędu Górniczego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaowocowała przygotowaniem...
Jarosław Zasada
20.08.2012
BHP
Resort pracy chce aby pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach za granicą...
20.08.2012
Co roku w okresie letnim odnotowywane jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Niestety,...
20.08.2012
Trzeba liczyć się zrealnym wzrostem bezrobocia wPolsce wdrugiej połowie tego roku ostrzega...
20.08.2012
GIODO wskazuje na konieczność zmiany przepisów dotyczących przekazywania informacji o stanie...
Irena Sobieska Jadwiga Zieleźny
20.08.2012
W ciągu ostatnich sześciu lat firmy, w zarządach których była przynajmniej jedna kobieta, osiągały...
Inny
20.08.2012
Można dochodzić roszczeń od pracodawcy z powodu wykrycia choroby zawodowej, nawet jeśli okazało się...
Agnieszka Rosa
20.08.2012
Resort pracy planuje utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który ma zachęcać pracowników do...
20.08.2012
Wielu z nas jest przekonanych, że w wakacje nie warto szukać pracy, bo firmy zawieszają procesy...
20.08.2012
Motywacja pracowników może być realizowana na wielu płaszczyznach zarówno poprzez wynagrodzenia...
18.08.2012
Sytuacja gospodarcza, a co z tym związane, kondycja finansowa wielu firm skłania pracodawców do...
Małgorzata Skibińska
18.08.2012
Nagły powrót zurlopu na wezwanie szefa?To możliwe izgodne zprawem. W wyjątkowych sytuacjach...
17.08.2012
Czy rzeczywiście Polska ma problem z bezrobotnymi, którzy skończyli wyższe uczelnie? Mimo tego, że...
16.08.2012
Webinary, webcasty, wiki, blogi, communities of practice to tylko niektóre narzędzia, jakie...
16.08.2012
Po raz pierwszy w Polsce zostanie przeprowadzone kompleksowe badanie zagrożeń psychospołecznych w...
16.08.2012
87 proc. firm daje pracownikom dodatkowe świadczenia - najczęściej są to szkolenia i opieka...
16.08.2012
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,...
16.08.2012
Umowa o pracę rozwiązuje się w sobotę, kiedy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop...
16.08.2012
Pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe w kilku etapach ma prawo różnie kształtować wysokość...
Agnieszka Rosa
16.08.2012
Inteligencja emocjonalna (IE) jest w modzie i to szczególnie w środowisku menedżerów. Dzisiaj...
Ambroziak Dariusz
16.08.2012
Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to najczęściej odwiedzana witryna instytucji...
15.08.2012
Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane...
15.08.2012
BHP
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nową wersję projektu nowelizacji ustawy o...
15.08.2012
W tym roku liczba pozwoleń na pracę może być 15 proc. większa niżw 2011 rokui to mimo wysokiej...
15.08.2012
Resort pracy przygotowuje reformę, która spowoduje, że urzędy pracy zajmą się wyłącznie...
15.08.2012
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ostrzega, że cięcia płac pracownikom, mające na celu...
14.08.2012
Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i...
14.08.2012
Już niedługo firmy mogą mieć poważny problem z pozyskiwaniem talentów do swoich organizacji.
14.08.2012
Od początku 2013 roku urlop wychowawczy będzie wynosił 37 miesięcy. Z tego wymiaru dla każdego z...
14.08.2012
O tym, czy pracodawca może karać finansowo za spóźnienia i niewłaściwy ubiór pracownika oraz...
Gazeta Prawna
14.08.2012