Mecenas Bartłomiej Raczkowski z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy o poniedziałkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie "trzynastek":

"Skoro Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że pominięcie w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym matek przebywających na urlopie macierzyńskim jest sprzeczne z Konstytucją, to urzędy wypłacające +trzynastki+ powinny mieć tego świadomość i nie odmawiać prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego takim pracownicom. Urzędy powinny liczyć się z tym, że jeśli tego nie zrobią, a zostaną pozwane do sądu, to przegrają. Sądy bowiem, orzekając w sprawach dotyczących +trzynastek+, nie powinny od dziś stosować art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w takim zakresie, w jakim odmawia on prawa do +trzynastki+ matkom korzystającym z urlopu macierzyńskiego. Sądy mają bowiem prawo stosować bezpośrednio konstytucję.

Przepis, mimo że niekonstytucyjny, nie straci - jak powiedział sędzia sprawozdawca - mocy obowiązującej. Moim zdaniem gdyby tak się stało, prawo do +trzynastki+ straciliby wszyscy ci pracownicy, którym przepis ten przyznaje dziś takie uprawnienie, mimo nieprzepracowania co najmniej sześciu miesięcy, np. korzystający z urlopu wychowawczego, z urlopu dla poratowania zdrowia. Dlatego słuszna według mnie była sugestia Trybunału, by parlament jak najszybciej ten przepis zmienił. Przepis ten bowiem w obecnym brzmieniu jest wybitnie dyskryminacyjny, nie tylko w odniesieniu do matek". (PAP)

kjed/ je/ bk/