Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że kończą się...
Dyjak Grzegorz
22.08.2012
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że zwrócił się...
Dyjak Grzegorz
22.08.2012
Nie ma emerytur z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zaginęły między ZUS, a funduszami - wyjaśnia...
22.08.2012
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło dla swoich pracowników system elastycznego czasu pracy....
22.08.2012
Coraz więcej firm poszukuje zawodowców skłonnych pracować na jednym etacie, ale za to na dwóch bądź...
Gazeta Prawna
22.08.2012
Dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, zmieniające miejsce między napełnieniem a...
Łukasz Wawszczak
22.08.2012
BHP
Do obsługi niektórych urządzeń, instalacji i sieci wymaga się od pracowników dodatkowych...
Łukasz Wawszczak
22.08.2012
BHP
Słabnąca dynamika rynku pracy oraz mało optymistyczne dane GUS dotyczące stopy bezrobocia...
22.08.2012
Małe iśrednie przedsiębiorstwa wprawdzie do końca roku niebędą zbyt chętnie zatrudniać, ale inie...
22.08.2012
Zdaniem związkowców, obowiązujące zapisy prawa pracy są niezgodne zunijnymi przepisami, na czym...
22.08.2012
Od kilku lat pensje urzędników są zamrożone. Wiele wskazuje na to, że nic się nie zmieni w...
22.08.2012
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnych wynagrodzeń...
22.08.2012
Pracownikom Zakładów AzotowychPuławy niepodobają się zasady przejęcia ich fabryki przezAzoty...
21.08.2012
W dniu 25 czerwca 2012 r. student obronił się. Pracuje na podstawie umowy zlecenia z miesięcznym...
21.08.2012
Wynagrodzenie młodocianego podlega egzekucji i ochronie przed potrąceniami na zasadach...
21.08.2012
Ministerstwo Pracy iPolityki Społecznej prowadzi prace nad wprowadzeniem możliwości elektronicznego...
21.08.2012
Walka z bezrobociem wymaga aktywnych metod - powiedział w Starostwie Powiatowym w Miechowie...
21.08.2012
Dwie osoby, 37-letni mężczyzna i 45-letnia kobieta, zostali przysypani rzepakiem z silosa, w którym...
PAP
21.08.2012
BHP
GUS opublikował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w lipcu br. Przeciętne wynagrodzenie brutto w...
21.08.2012
Studia pozwalają oddalić problem bezrobocia młodych: przytrzymują ich przez kilka lat poza rynkiem...
21.08.2012
Koniec sierpnia może być czasem podejmowania decyzji o kolejnych studiach, studiach podyplomowych,...
21.08.2012
Możliwość inwestowania 30 proc. aktywów za granicą daje funduszom znowelizowana ustawa o...
21.08.2012
Przypadek Tesco dowodzi, że homogenizacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w dużych...
Paweł Berłowski Zofia Karczmarczyk
21.08.2012
Współpraca Wyższego Urzędu Górniczego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaowocowała przygotowaniem...
Jarosław Zasada
20.08.2012
BHP
Resort pracy chce aby pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach za granicą...
20.08.2012
Co roku w okresie letnim odnotowywane jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Niestety,...
20.08.2012
Trzeba liczyć się zrealnym wzrostem bezrobocia wPolsce wdrugiej połowie tego roku ostrzega...
20.08.2012
GIODO wskazuje na konieczność zmiany przepisów dotyczących przekazywania informacji o stanie...
Irena Sobieska Jadwiga Zieleźny
20.08.2012
W ciągu ostatnich sześciu lat firmy, w zarządach których była przynajmniej jedna kobieta, osiągały...
Inny
20.08.2012
Można dochodzić roszczeń od pracodawcy z powodu wykrycia choroby zawodowej, nawet jeśli okazało się...
Agnieszka Rosa
20.08.2012