W okresie urlopowym pracodawcy mogą potrzebować nowych osób, którym powierzą wykonywanie bieżących zadań. W sukurs przychodzą im agencje pracy tymczasowej. Rodzi się jednak pytanie, jakie przepisy stosować przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Podstawowe znaczenie ma ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.). Określa ona zasady zatrudniania przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania pracowników tymczasowych do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest zapewnienie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, napojów i posiłków regeneracyjnych. Przeprowadza też szkolenia bhp.

Co do urlopu pracownika tymczasowego, udziela go agencja w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub kilku pracodawców użytkowników. Wolne przysługuje niezależnie od wymiaru czasu pracy pracownika, jego wykształcenia czy stażu. W razie niewykorzystania urlopu, agencja może wypłacić pracownikowi ekwiwalent.

Źródło: Rzeczpospolita, 23 lipca 2011 r., Sylwia Gortyńska