Jak ustalono, na wypadek złożyło się wiele przyczyn. Rusztowanie nie było zmontowane i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i przepisami bhp (zwłaszcza z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). Odległość od ściany znacznie przekraczała dopuszczalną granicę 20 cm. Zabrakło także dróg komunikacyjnych pomiędzy pomostami, zapewniających bezpieczne przemieszczanie się w pionie.
Postępowanie samego poszkodowanego również było naganne. Po przebadaniu zwłok, okazało się, że zawartość alkoholu we krwi wynosiła 3,2‰. Wykonywanie prac na wysokości w stanie głębokiego upojenia alkoholowego stanowi rażące naruszenie podstawowych przepisów i zasad bhp.

Źródło: Atest 2011, nr 6, s. 44-45, Andrzej Nowak