Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych ogółem liczba wypadków przedstawia się następująco:
Najwięcej wypadków jest w grupie pracowników między 30 a 39 lat - 5863 wypadków:
• poniżej 18 – 28 wypadków,
• 18 – 19 - 134 wypadków,
• 20 - 29 - 5212 wypadków,
• 30 – 39 - 5863 wypadki,
• 40 – 49 - 5136 wypadków,
• 50 – 54 - 2871 wypadków,
• 55 – 60 - 2208 wypadków,
• 60 – 64 - 617 wypadków,
• 65 i więcej - 105 wypadków.
Uwzględniając kryterium stażu pracy poszkodowanych, liczba wypadków przedstawia się następująco:
Najwięcej wypadków jest w grupie pracowników o stażu rok i mniej - 6506 wypadków,
• 2-3 lat pracy – 4512 wypadków,
• 4-5 lat pracy – 2595 wypadków,
• 6-10 lat pracy – 2952 wypadki,
• 11-15 lat pracy – 1941 wypadków,
• 16 lat i więcej – 3668 wypadków.
Najczęstsze przyczyny powodujące wypadki to m.in.:
• niewłaściwy stan czynnika materialnego (w tym wady konstrukcyjne, niewłaściwa eksploatacja, wady materiałowe) – 3781 wypadków,
• brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym – 2872 wypadki,
• niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 2816 wypadków,
• nieprawidłowa organizacja stanowisk pracy – 2357 wypadków,
• niewłaściwa organizacja pracy – 2034 wypadki,
• stan psychofizyczny pracownika – 788 wypadków,
• wady materiałowe czynnika materialnego - 716 wypadków,
• nieużywanie sprzętu ochronnego – 617 wypadków.
Najczęstsze wydarzenia powodujące uraz to m.in.:
• zderzenie, uderzenie w nieruchomy obiekt – 6018 wypadków,
• uderzenie przez obiekt w ruchu - 4617 wypadków,
• kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym – 3519 wypadków,
• obciążenie fizyczne lub psychiczne - 2633 wypadki,
• uwięzienie, zmiażdżenie – 1402 wypadki,
• kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi - 775 wypadków,
• przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia - 431 wypadków,
• tonięcie, zakopanie, zamknięcie – 56 wypadków.
Biorąc pod uwagę miejsca wypadku:
• miejsce produkcji przemysłowej – 9675 wypadków,
• biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe – 4174 wypadki,
• miejsca i środki komunikacji publicznej – 2833 wypadki,
• teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa -1417 wypadków,
• inne miejsce – 1015 wypadków,
• pod ziemią, wyłączając place budowy – 645 wypadków,
• miejsca uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone – 346 wypadków,
• gospodarstwa domowe – 293 wypadki,
• w powietrzu, na wysokości, wyłączając place budowy – 55 wypadków,
• na wodzie, ponad wodą, wyłączając place budowy - 27 wypadków,
• w środowisku wysokiego ciśnienia, wyłączając place budowy – 1 wypadek.
Opracowanie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.