Zasady zwrotu pieniędzy będzie określała ustawa, a nie jak do tej pory rozporządzenie. Rząd już pracuje nad nowymi regulacjami , a jeszcze w tym tygodniu mają one zostać uchwalone przez Sejm. Taki pośpiech wymusza wyrok Trybunał Konstytucyjny (TK) z 9 marca 2011 r., w którym Trybunał uznał, że przepisy nakazujące słuchaczom KSAP zwracać koszty kształcenia w razie przerwania nauki są niezgodne z Konstytucją i że zasady zwrotu pieniędzy powinny być określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Radwan, 26 lipca 2011 r.