Sekretarz lub wyznaczony pracownik gminy mogą udzielić wójtowi urlopu. Rada gminy nie może jednak zmusić wójta do korzystania z urlopu na bieżąco.

Obecnie zgodę na udzielenie wójtowi czy burmistrzowi urlopu najczęściej podpisuje sekretarz lub zastępca kierownika urzędu, który jest upoważniony do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy lub inna osoba zatrudniona w urzędzie, jeśli została do tego przez wójta wyznaczona. Tak wynika z obowiązującej od 2,5 roku ustawy o pracownikach samorządowych. Ale jeśli prezydent nie będzie chciał pójść na urlop, to sekretarz czy też inna wyznaczona osoba nie zmusi go do tego. Wcześniej wniosek urlopowy wójta podpisywał przewodniczący rady gminy i mógł też wysłać wójta na zaległy urlop. Obecnie rada gminy może jedynie w specjalnej uchwale wezwać wójta do pójścia na urlop, aby nie narażać budżetu gminy na dodatkowe koszty związane z wypłatą ekwiwalentu za jego niewykorzystanie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Radwan, 20 lipca 2011 r.