Tylko 10 proc. osób biorących udział w badaniu twierdzi, że pracownicy w ogóle nie są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji. 36 proc. uważa, że to sami pracownicy powinni dbać o swoją wiedzę. Większość jednak, bo 54 proc. uważa, że pracownicy traktują podnoszenie kwalifikacji jako obowiązek pracodawcy. 37 proc. respondentów chciałaby, aby państwo dofinansowywało przynajmniej do 30 proc. kosztów podnoszenia kwalifikacji pracownika, 31 proc. myśli nawet o 50 proc. dotacji, a 6 proc. o jeszcze większej.

Badanie zostało zrealizowane w grupie decydentów - polityków, urzędników szczebla centralnego i lokalnego, dziennikarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji pracodawców.
 

Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan