Przygotowanie zmian ma na celu zwiększenie skłonności pracodawców i osób indywidualnych do tworzenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Projekt zostanie przekazany resortom pracy i finansów, po konsultacji z przedstawicielami środowiska finansowego (m.in. PIU, ZBP oraz IZFiA).

 
 Źródło: www.bcc.org.pl