Fragment publikacji Serwisu BHP.

Protokół z odbioru i rozruchu instalacji hydrantowej może być przeprowadzony jedynie przez osobę o odpowiednich uprawnieniach. Wzór takiego protokołu stworzony przez odpowiedniego konserwatora sieci wodnej przeciwpożarowej musi być zatwierdzony przez odpowiedniego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ma na celu doprowadzenie wody gaśniczej do miejsc powstania pożaru. Jest ona wyposażona w system odpowiednio rozmieszczonych hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych umożliwiających podłączenie węża z zamykaną prądownicą i pobieranie wody do celów gaśniczych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.