"Osiem krajów jest w niefortunnej sytuacji co najmniej 30-procentowanego bezrobocia młodych" - poinformowała we wtorek podczas codziennej konferencji w Brukseli rzeczniczka Komisji Pia Ahrenkilde Hansen. Dodała, że we wtorek Barroso roześle listy do władz Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Litwy, Łotwy, Portugalii i Słowacji, by sprawdzić, jak szybko mogą być ustanowione grupy zadaniowe, które pomogą tym krajom "przeprogramować" unijne fundusze społeczne i regionalne na szkolenia i staże.

"Nie ma dodatkowej linii budżetowej. Chcemy sprawdzić, gdzie pieniądze (w ramach funduszy UE - PAP) są dostępne. Wiele krajów może wykorzystać istniejące środki, bez dodatkowych kosztów" - podkreśliła rzeczniczka. Grupy mają składać się z przedstawicieli KE, krajowych władz oraz partnerów społecznych i rozpocząć wizyty w tych ośmiu krajach już w lutym.
"Przewodniczący zaproponował, by w ciągu 11 tygodni, do połowy kwietnia, grupy te przygotowały celowe plany, które następnie będą zawarte w Narodowych Planach Reform" - powiedziała Ahrenkilde Hansen. Dodała, że do obniżania bezrobocia młodych mogą być wykorzystane środki unijne w połączeniu ze środkami krajowymi.
Grupy mogą też sprawdzić, czy młodzi bezrobotni z tych 8 krajów mogą uczestniczyć w unijnych programach szkoleń i staży, takich jak Leonardo Da Vinci i Erasmus.
Chodzi o przekierowanie pieniędzy w ramach funduszy spójności, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, z których korzystają biedniejsze kraje UE. Ponadto 6 krajów (Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Portugalia i Rumunia) może w związku z kłopotami gospodarczymi korzystać ze zwiększonego do 95 proc. dofinansowania UE swoich projektów.
Barroso prezentował swoje pomysły na zwiększenie zatrudnienia młodych na poniedziałkowym szczycie UE. Na konferencji po szczycie informował, że KE jest gotowa do przekierowania niewykorzystanych funduszy unijnych, by skoncentrować je na celach wzrostu i zatrudnienia. Mówił o wciąż niewydanych 82 mld euro z budżetu UE na lata 2007-13, w tym 22 mld w ramach Funduszu Społecznego (czyli np. na szkolenia bezrobotnych). KE chce też, by kraje z problemami z wykorzystaniem funduszy spójności mogły je przeznaczać na gwarancje pożyczek bankowych.
Z Brukseli Julita Żylińska (PAP)