18 stycznia 2012 r. Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w siedzibie MPiPS z dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy. - Cieszę się z możliwości spotkania się z osobami, które w każdym województwie dbają o politykę zatrudnienia i nadzorują rynek pracy.  Chcę skorzystać z Państwa doświadczenia, mając nadzieję, że dzisiejsze spotkanie otworzy naszą stałą, regularną współpracę – powiedział minister.

Minister Kosiniak-Kamysz zadeklarował chęć stworzenia i zharmonizowania systemu prawnego, zaczynając od przeglądu i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 – Analizując różnice pomiędzy regionami nie można zapomnieć o realizowaniu wspólnej linii działania i wymianie dobrych praktyk – stwierdził minister Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem obecne spotkane odbywa się w przededniu poważnych wyzwań: niekorzystnej sytuacji demograficznej i wydłużania wieku emerytalnego. Ten ostatni czynni sprawi, że na rynku pracy pojawi się duża grupa kobiet, które będą musiały pracować o 7 lat dłużej. Zapewnienie im zatrudnienia to w dużej mierze zadanie dla publicznych służb zatrudnienia.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę na problem wykształcenia w kontekście poszukiwania zatrudnienia i na rozbieżności między oczekiwaniami pracodawców, a tym, co oferują szkoły. – Dobre wykształcenie zawodowe bywa nierzadko lepsze, niż nietrafione wykształcenie wyższe – stwierdził minister. W jego opinii oferowane młodym ludziom staże częściej służą pracodawcom, niż poszukującym zatrudnienia.

Minister Kosiniak-Kamysz rozważał też, czy spadek ofert, nadsyłanych przez pracodawców do urzędów pracy to efekt stagnacji na rynku, czy może niewiary w skuteczność działań publicznych służb zatrudnienia. Za najważniejsze zadanie minister uznał aktywizację młodych osób. – Należy uwolnić energię młodych Polaków, dając im pracę, by sfrustrowani nie zużywali jej na ulicach, jak niedawno miało to miejsce we Francji – przestrzegał przed możliwymi skutkami bezrobocia minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Więcej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,5672,spotkanie-z-dyrektorami-wojewodzkich-urzedow-pracy.html

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/