Data sporządzenia protokołu powinna zmieścić się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku bez względu na dni tygodnia i odpowiadać dacie faktycznego jego sporządzenia.

Jeśli zespół pracuje w sobotę lub niedzielę to data sporządzenia protokołu może wypadać w sobotę lub święto, jeśli nie pracują to nie może - za nieprzekraczalny termin 14 dniowy odpowiada zespół powypadkowy. Pracodawca powinien wiedzieć o terminie zakończenia dochodzenia i sporządzenia protokołu oraz podjąć odpowiednie decyzje z tym związane np. przyjść do pracy w sobotę lub niedzielę jeśli jest taka potrzeba, jest to w jego interesie ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli dokumentacji wypadkowej zwraca uwagę na datę sporządzenia protokołu oraz datę podpisu pracodawcy i w przypadku przekroczenia terminu pięciodniowego odpowiedzialnością obarcza pracodawcę. W § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) - dalej r.o.p.w., ustawodawca ustalił termin sporządzenia protokołu w wymiarze 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku mając w zamiarze jak najszybsze zakończenie procesu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku. Jednak w ust. 2 § 9 r.o.p.w. zostawił pole manewru, zespół powypadkowy ma możliwość przedłużenia tego terminu, warunkiem jest jednak podanie jakie przeszkody lub trudności, uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni. Sytuacje niekorzystną ma pracodawca, bowiem termin pięciodniowy jest nieprzekraczalny, dlatego niezbędna jest współpraca zespołu z pracodawcą w tym zakresie (§ 13 ust. 1 r.o.p.w.).
Wskazany problem istnieje, szczególnie jeśli wypadek wydarzy się w jednostce w której nie ma siedziby pracodawca i całą dokumentacje trzeba przesłać pocztą lub kurierem. Rozwiązanie problemu jest w gestii ustawodawcy na obecnym etapie nic więcej nie można zrobić jak tylko trzymać się reguł, które wyznacza obowiązujące prawo i starać się dotrzymać obowiązujących terminów.

Opracowanie: Roman Majer, autor Serwisu BHP