Wiele firm obecnie pozwala pracownikom na pozostawanie w kontakcie z firmą 24 godziny na dobę -...
19.07.2012
Podwyżki to temat zawsze gorący i budzący emocje. Pojawiają się w każdej organizacji i w każdej...
19.07.2012
Tylko co dziesiąta osoba w pierwszej pracy otrzymała od razu umowę o pracę na czas nieokreślony,...
19.07.2012
Do obsługi ciągnika elektrycznego przeznaczonego do ciągnięcia różnego rodzaju wózków z towarem nie...
Krzysztof Zamajtys
19.07.2012
BHP
Senackie komisje ustawodawcza oraz rodziny i polityki społecznej opowiedziały się w środę za...
Musiał Marcin
19.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
W jednej czwartej powiatów bezrobocie przekracza 20 proc. To zaklęty krąg: jest wielu bezrobotnych,...
Podsiedzik Tomasz
19.07.2012
HR
Sprawy o świadczenia emerytalne lub rentowe związane z zatrudnieniem w UE powinien rozpoznawać sąd...
19.07.2012
Samoświadomość emocjonalna dla jednego człowieka może być przytłaczająca, zaś dla innego może nie...
Monika Leśnikowska-Marciniak
19.07.2012
Senatorowie z komisji ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej opowiedzieli się w środę za...
Musiał Marcin
18.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
Związki Zawodowe Pracowników Ruchu Ciągłego działające w Zakładach Azotowych w Puławach i Tarnowie...
Chrzanowska Renata
18.07.2012
Blisko połowa Polaków (47 proc.) ocenia, że w najbliższym czasie strajki i protesty społeczne będą...
Pieniążek Osińska Beata
18.07.2012
Urząd pracy w Bartoszycach chce zatrudnić bezrobotnych z Bisztynka do prac przy usuwaniu skutków...
Joanna Wojciechowska
18.07.2012
W 2011 r. nasze roczne średnie wynagrodzenie wyniosło 13,8 tys. dol. W zestawieniu OECD,...
Dąbrowski Radosław
18.07.2012
W 2011 r. nasze roczne średnie wynagrodzenie wyniosło 13,8 tys. dol. W zestawieniu OECD,...
18.07.2012
Do zadań zespołu powypadkowego należy w sczególnościsporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i...
Maciej Ambroziewicz
18.07.2012
BHP
Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz powołała z dniem 16 lipca br. Iwonę Hickiewicz na stanowisko głównego...
Jarosław Zasada
18.07.2012
BHP
Ponad tysiąc młodych Włochów oszukały trzy kobiety z Rzymu, które prowadziły fikcyjną rekrutację do...
Wysocka Sylwia
18.07.2012
W razie żądania przez pracodawcę zwrotu nienależnie wypłaconych wynagrodzeń lub innych świadczeń ze...
18.07.2012
Rozbicie legalnego strajku poprzez lokaut zarzucił związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza...
Krzyczkowski Wojciech
17.07.2012
Działalność Solidarności dobrze ocenia jedna trzecia Polaków, ale tyle samo ocenia ją źle - wynika...
Kalińska Agata
17.07.2012
Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wynosiło 3,75 tys. zł, czyli wzrosło o 4,3 proc. w ujęciu...
Chinowski Nikodem
17.07.2012
HR
40 gmin z Małopolski będzie uczestniczyć w 4-letnim programie, umożliwiającym usuwanie i...
PAP
17.07.2012
BHP
Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wynosiło 3,75 tys. zł, czyli wzrosło o 4,3 proc. w ujęciu...
17.07.2012
W dniu 18 lipca 2012 r. w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. zmian w...
17.07.2012
Kiedy pracodawca może zastosować karę pieniężną wobec pracownika nieprzestrzegającego przepisów...
17.07.2012