Jak poinformowała PAP rzeczniczka prezydenta Radomia Katarzyna Piechota-Kaim, liczba planowanych do zwolnienia nauczycieli może się jeszcze zmienić. Wszystko – jak zaznaczyła - wyjaśni się w sierpniu, kiedy zakończony zostanie proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Ze wstępnych przymiarek wynika, że zwolnienia obejmą 113 nauczycieli radomskich placówek oświatowych, a 238 kolejnych - będzie mieć ograniczony etat; w sumie w Radomiu pracuje 4100 nauczycieli. Takie plany zgłosili do magistratu dyrektorzy placówek oświatowych. Redukcje dotyczą pedagogów wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz Młodzieżowego Domu Kultury.

Wydział oświaty Urzędu Miejskiego w Radomiu planuje także inne zmiany oświacie, m.in. zwiększanie liczebności klas. Według rzeczniczki prezydenta, np. pierwsze klasy szkoły podstawowej mają od nowego roku szkolnego liczyć 30 uczniów, a czwarte – 34; zwykle w tych klasach uczyło się dwadzieścia parę osób.

Według rzeczniczki będzie się to wiązało z łączeniem klas i przenoszeniem uczniów z jednej klasy do drugiej. O planowanych zmianach rodzice powinni być już teraz poinformowani przez wychowawców. (PAP)

ilp/ ls/