Pracownik, który wykonuje prace na wysokości powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na wysokości, do których można zaliczyć specjalistyczne badania lekarskie wykonywane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) – dalej r.b.l.p. Badania lekarskie profilaktyczne, wstępne i okresowe, wykonywane są przez lekarza medycyny pracy na podstawie r.b.l.p.
Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do r.b.l.p. W pozycji V (inne czynniki) pkt 3 tych wskazówek, określono zakres badań lekarskich dla pracowników skierowanych do wykonywania prac na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.