11 kwietnia- upływa termin na przekazanie Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
11.04.2014
Pomimo negatywnych tendencji w gospodarce i zatrudnieniu, w latach 2007-2012, liczba aktywnych...
Edward Kołodziejczyk
11.04.2014
BHP
Nie tylko bezrobotni, ale też pracodawcy mogą skorzystać na zmianach w ustawie o instytucjach rynku...
11.04.2014
Coraz więcej firm wprowadza darmowe programy opieki medycznej dlaczłonków rodzin swoich...
11.04.2014
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 8 kwietnia uznał, iż ustawowy zakaz strajków...
Katarzyna Warecka
11.04.2014
Przepis na podstawie którego wojskowym nie są wypłacane świadczenia należne za okres od wstrzymania...
Weronika Adamczyk
10.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Zmiany w urzędach pracy, przewidywane przez nowelizację ustawy o instytucjach rynku pracy, którą...
10.04.2014
Senat nie wniósł żadnych poprawek do nowelizacji, która ma usprawnić działanie urzędów pracy. Za...
10.04.2014
HR
Coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych, proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia,...
10.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Nie potwierdziły się obawy, że pracownicy Kompanii Węglowej (KW) nie dostaną w terminie pensji....
10.04.2014
Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w czwartek wyroki skazujące w sprawie dwóch b. prezesów Agencji...
10.04.2014
Senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek do nowelizacji, która ma usprawnić działanie urzędów...
10.04.2014
HR
Firma LeasingTeam zwyciężyła w przetargu, w wyniku którego przejmie zatrudnienie czterech grup...
10.04.2014
Zarząd PKP Cargo podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi; kończy ono trwający od połowy 2013...
10.04.2014
Obniżenie rządowych dopłat do stanowisk w zakładach pracy chronionej grozi likwidacją wielu z nich...
10.04.2014
Odmowa przyznania dodatku rodzinnego pracownikowi-imigrantowi ze względu na brak obywatelstwa...
Katarzyna Warecka
10.04.2014
Przybywa Ukraińców legalnie podejmujących zatrudnienie w Polsce, informuje Puls Biznesu. Już ponad...
10.04.2014
Dziś upływa termin składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz...
Marta Schodzińska
10.04.2014
Minister Środowiska ogłosił nabór na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, kandydatury...
PAP
10.04.2014
BHP
Wystąpienie jakiejkolwiek współprzyczyny wypadku uniemożliwia pozbawienie poszkodowanego pracownika...
Jarosław Zasada
10.04.2014
BHP
Umowę, której przedmiotem było przygotowanie do egzaminu państwowego kandydatów na kierowców należy...
Anna Dudrewicz
10.04.2014
Mówi się, że nie znają uwarunkowań rynku lokalnego, że oczekują dziesiątek raportów, a czasem, że...
Ernest Wencel
10.04.2014
Senat przerwał do czwartku debatę o zmianach w urzędach pracy, które mają usprawnić ich działanie....
09.04.2014
HR
Spotkania informacyjne z pracownikami Kompanii Węglowej zaplanowały na czwartek związki zawodowe...
09.04.2014
Komisja Europejska zaproponowała w środę utworzenie wspólnej europejskiej platformy wymiany...
09.04.2014
W środę w Senacie odbyła się debata nt. ustawy podnoszącej świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców,...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
NSZZ Solidarność zaapelowała w środę do senatorów o niewiązanie waloryzacji świadczenia...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
W środę po południu senatorowie rozpoczęli debatę na temat ustawy przywracającej zasiłki odebrane w...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG) domaga się pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego ds....
09.04.2014
Waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych możliwa będzie częściej...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne