Mówi się, że nie znają uwarunkowań rynku lokalnego, że oczekują dziesiątek raportów, a czasem, że...
Ernest Wencel
10.04.2014
Senat przerwał do czwartku debatę o zmianach w urzędach pracy, które mają usprawnić ich działanie....
09.04.2014
HR
Spotkania informacyjne z pracownikami Kompanii Węglowej zaplanowały na czwartek związki zawodowe...
09.04.2014
Komisja Europejska zaproponowała w środę utworzenie wspólnej europejskiej platformy wymiany...
09.04.2014
NSZZ Solidarność zaapelowała w środę do senatorów o niewiązanie waloryzacji świadczenia...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
W środę w Senacie odbyła się debata nt. ustawy podnoszącej świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców,...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
W środę po południu senatorowie rozpoczęli debatę na temat ustawy przywracającej zasiłki odebrane w...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG) domaga się pilnego zwołania Zespołu Trójstronnego ds....
09.04.2014
Waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych możliwa będzie częściej...
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Elastyczny czas pracy wprowadziło już 707 firm - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy.
09.04.2014
Radosław Mleczko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, został laureatem...
Inny
09.04.2014
BHP
Jak wynika z badania Edelman Trust Barometer 20131 , zaufanie liderów opinii do szefów polskich...
09.04.2014
8 kwietnia Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący wznowienia...
Weronika Adamczyk
09.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
W krajach UE pracuje milion pracowników delegowanych, zczego jedna czwarta to Polacy. Polska jest...
09.04.2014
Unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych była jednym z głównych tematów zakończonego we wtorek...
PAP
09.04.2014
BHP
Unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych była jednym z głównych tematów zakończonego we wtorek...
09.04.2014
Prawie pół tysiąca z 984 bezrobotnych uczestniczących w pilotażu Partnerstwo dla pracy w woj....
09.04.2014
HR
Pełnomocniczka MON ds. wojskowej służby kobiet komandor Bożena Szubińska pokieruje pracami zespołu,...
09.04.2014
Senacka komisja chce wprowadzenia poprawek do ustawy podwyższającej świadczenia pielęgnacyjne....
09.04.2014
Kto (wójt będący pracodawcą , czy pracownik kadr ośrodka pomocy społecznej) powinien wystawić i...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
09.04.2014
Kilka umów na czas określony trwających łącznie ponad 2 lata podczas obowiązywania pierwszej ustawy...
Agnieszka Rosa
08.04.2014
Usprawnienie działanie urzędów pracy zakłada nowelizacja, którą w tym tygodniu zajmie się Senat....
08.04.2014
HR
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze wysłało pismo do KE, w którym wskazuje, że zasadne było...
08.04.2014
Unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych była jednym z głównych tematów zakończonego we wtorek...
08.04.2014
HR
W pierwszym kwartale 2014 r. Polacy częściej zmieniali pracę niż w ostatnim kwartale 2013 r. -...
08.04.2014
W 2013 roku w Polsce przeciętna liczba przepracowanych godzin tygodniowo wyniosła ok. 40 godzin. W...
08.04.2014
Uchwalona przez Sejm 14 marca br. reforma polityki rynku pracy stanowi krok ku lepszemu...
08.04.2014
Przedsiębiorcy chcą, by umowy na czas określony zawierane z jedną firmą nie mogły łącznie obejmować...
08.04.2014
Ponad połowa pracowników wEuropie uznaje stres zawodowy za powszechnie występujący wich miejscu...
08.04.2014
Celem nowej kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Stres w pracy? Nie,...
Jarosław Zasada
08.04.2014
BHP