Wyciek z ropociągu skaził zbiornik z wodą dla miasta Lanzhou, stolicy chińskiej prowincji Gansu na...
PAP
12.04.2014
BHP
Rekordową premię w wysokości ponad 4 tysięcy euro otrzyma w tym roku każdy pracownik firmy Ferrari...
12.04.2014
Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej opowiadają się wspólnie za...
11.04.2014
11 kwietnia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Wprawdzie w miarę poprawy...
11.04.2014
HR
Nowelizacja usprawniająca działanie urzędów pracy, do której w czwartek Senat nie wniósł poprawek,...
11.04.2014
Blisko 90 proc. pilotów i personelu pokładowego PLL LOT opowiedziało się w referendum za strajkiem...
11.04.2014
Socjaldemokraci w PE składają poprawki do tekstu dyrektywy dot. delegowanych pracowników, chcą...
11.04.2014
Aż 70 proc. chorych na stwardnienie rozsiane przechodzi na rentę w ciągu dwóch lat od usłyszenia...
11.04.2014
Zbyt szybkie wprowadzenie ozusowania umów zleceń może stanowić zagrożenie dla wykonywania usług...
11.04.2014
Pracownik pracuje w międzynarodowej korporacji w oddziale w Polsce. W umowie o pracę w języku...
Katarzyna Pietruszyńska
11.04.2014
Pracodawca uniknie zbędnych formalności informacyjnych wobec pracownika w trakcie trwania...
Agnieszka Rosa
11.04.2014
Siedmiu górników zginęło w wyniku wybuchu, do którego doszło w piątek rano w kopalni węgla...
PAP
11.04.2014
BHP
W przyszłym tygodniu Parlament Europejski zagłosuje nad dyrektywą ws. delegowania pracowników....
11.04.2014
Związkowcy z Solidarności przewidują: obniżenie rządowych dopłat do stanowisk w zakładach pracy...
Weronika Adamczyk
11.04.2014
11 kwietnia- upływa termin na przekazanie Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
11.04.2014
Pomimo negatywnych tendencji w gospodarce i zatrudnieniu, w latach 2007-2012, liczba aktywnych...
Edward Kołodziejczyk
11.04.2014
BHP
Nie tylko bezrobotni, ale też pracodawcy mogą skorzystać na zmianach w ustawie o instytucjach rynku...
11.04.2014
Coraz więcej firm wprowadza darmowe programy opieki medycznej dlaczłonków rodzin swoich...
11.04.2014
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 8 kwietnia uznał, iż ustawowy zakaz strajków...
Katarzyna Warecka
11.04.2014
Przepis na podstawie którego wojskowym nie są wypłacane świadczenia należne za okres od wstrzymania...
Weronika Adamczyk
10.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Zmiany w urzędach pracy, przewidywane przez nowelizację ustawy o instytucjach rynku pracy, którą...
10.04.2014
Senat nie wniósł żadnych poprawek do nowelizacji, która ma usprawnić działanie urzędów pracy. Za...
10.04.2014
HR
Coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych, proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia,...
10.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Nie potwierdziły się obawy, że pracownicy Kompanii Węglowej (KW) nie dostaną w terminie pensji....
10.04.2014
Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał w czwartek wyroki skazujące w sprawie dwóch b. prezesów Agencji...
10.04.2014
Senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek do nowelizacji, która ma usprawnić działanie urzędów...
10.04.2014
HR
Firma LeasingTeam zwyciężyła w przetargu, w wyniku którego przejmie zatrudnienie czterech grup...
10.04.2014
Zarząd PKP Cargo podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi; kończy ono trwający od połowy 2013...
10.04.2014
Obniżenie rządowych dopłat do stanowisk w zakładach pracy chronionej grozi likwidacją wielu z nich...
10.04.2014
Odmowa przyznania dodatku rodzinnego pracownikowi-imigrantowi ze względu na brak obywatelstwa...
Katarzyna Warecka
10.04.2014