Za kilka tygodni otworzy się możliwość zarobienia przez agencje pracy dużych pieniędzy. A to za sprawą nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, która czeka tylko na publikację.
Agencja wyręczy urząd
Zgodnie z nowelą agencje będą mogły aktywować bezrobotnych na podstawie umowy z wojewódzkim urzędem pracy (wup). Za znalezienie zajęcia bezrobotnemu lub namówienie go do założenia działalności gospodarczej agencja dostanie wynagrodzenie w wysokości maksymalnie trzech przeciętnych pensji, czyli ok. 10 tys. zł.
Warunkiem podpisania lukratywnego kontraktu z wup jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy w poprzednim roku kalendarzowym. Aktywnych agencji zajmujących się wspieraniem bezrobotnych jest obecnie 1,5 tys. Z tego połowa działa tylko na rzecz jednej firmy.
(...)