Porozumienie jest efektem działań UDT mających na celu wspieranie inicjatyw i podejmowanie współpracy z organizacjami, które widzą potrzebę podnoszenia poziomu kultury technicznej w naszym kraju. W ramach współpracy będą realizowane działania w zakresie praktyk i staży dla studentów, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, udziału pracowników UDT w procesie kształcenia studentów oraz wykorzystania potencjału Uczelni w obszarze szkolenia pracowników UDT.
Ze strony Politechniki porozumienie podpisał J. M. Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, ze strony UDT prezes Mieczysław Borowski.

Źródło: www.udt.gov.pl, 13 lutego 2014 r.