Reprezentanci firm transportowych z kilkunastu krajów europejskich protestowali we wtorek w...
14.06.2016
Minister Rozwoju skierował do międzyresortowych uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie wymagań...
Inny
14.06.2016
BHP
Niemiecka firma musi wypłacić zaległe pobory w wysokości 50 tys. euro pracownicy, która przez pięć...
14.06.2016
Pracownik w wieku przedemerytalnym znajduje się pod szczególną ochroną, jednak w określonych...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, aż 88 proc. pracodawców w Polsce...
14.06.2016
Na rynku pracy utrzymuje się optymizm pracowników, a pracodawcy choć chcą zwiększaćzatrudnienie,...
14.06.2016
Z rejestru bezrobotnych wykreślono w kwietniu 251,4 tys. osób, spośród których 125,9 tys. w związku...
14.06.2016
HR
Aby dwoje pracowników zarabiało 1850 zł, czyli płacę minimalną to pracownikowi z dłuższym stażem,...
14.06.2016
Likwidacja progu, od którego przestaje się płacić składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Wdrożenie tzw. dyrektywy sezonowej dotyczącej zatrudniania cudzoziemców pozwoli na określenie, ile...
14.06.2016
HR
Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok...
14.06.2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące przeglądu systemu...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne oraz zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, w...
Jarosław Zasada
13.06.2016
BHP
Myślę, że do końca roku zostanie przyjęta ustawa dotycząca obniżenia wieku emerytalnego -...
13.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
40 proc. polskich firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy, 15 proc. już to zrobiło. Są to...
13.06.2016
Nowa ustawa odelegowaniu pracowników na pewno przyczyni się do poprawienia warunków wykonywania...
13.06.2016
Kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach...
Joanna Kaleta
13.06.2016
Co trzecia polska firma nie płaci prawidłowo za pracę w godzinach nadliczbowych. Z danych...
13.06.2016
Senat przygotował projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
Agnieszka Rosa
13.06.2016
Bez rozstrzygnięć zakończyły się sobotnie rozmowy związkowców z zabrzańskiej kopalni Makoszowy z...
13.06.2016
Prawie 40 proc. wiodących firm w Europie Środkowej i Wschodniej nie ma w zarządzie ani jednej...
13.06.2016
HR
W najbliższy piątek, ponad 10 lat po katastrofie hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK),...
PAP
13.06.2016
BHP
Wymagania dla prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie, procedury oceny zgodności...
Jarosław Zasada
12.06.2016
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski