Niezwykle cenne na rynku pracy w branży BSS jest również połączenie dwóch największych trendów rekrutacyjnych: znajomości języka obcego, w szczególności niemieckiego z wykształceniem IT. Tymczasem według raportów na temat kierunków informatycznych na polskich uczelniach, tylko dwa miasta – Wrocław i Opole – oferują nauczanie IT po niemiecku.

Czytaj: Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów

Edukacja informatyczna w Polsce na przestrzeni ostatnich lat znacznie się rozwinęła. Na 69 polskich uczelniach prowadzących kierunki IT realizowane są programy współpracy z ponad 100 firm informatycznych, co znacznie podnosi poziom i praktyczny wymiar programów nauczania. Mimo to nadal na polskim rynku zapotrzebowanie na ekspertów IT jest o wiele większe niż obecna liczba absolwentów kierunków informatycznych. Dlatego konieczny jest rozwój tych kierunków, a na poziomie wcześniejszej edukacji położenie większego nacisku na naukę algorytmiki i matematyki – mówi prezes Fundacji Pro Progressio.