Wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do...
Jarosław Zasada
10.06.2016
BHP
Kluczem do zawodowego sukcesu jest obserwowanie zmian na rynku pracy i wymagań stawianych...
10.06.2016
Według trzech czwartych ankietowanych pracowników małych i średnich firm nowoczesna technologia...
10.06.2016
Kserokopia dokumentów albo ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem mogą zostać uznane za...
Paula Dąbrowska
10.06.2016
Składowanie materiałów niebezpiecznych ma wiele aspektów. W zasadzie w każdym zakładzie, małym czy...
Inny
10.06.2016
BHP
Do dalszych prac w komisji ds. energii i skarbu państwa skierował w czwartek Sejm obywatelski...
10.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem...
10.06.2016
Doprecyzowanie zasady ochrony praw pracowniczych kobiet, które są w ciąży lub karmią dziecko...
10.06.2016
Już po raz drugi Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie...
Inny
10.06.2016
BHP
Wymagania dla przyrządów pomiarowych, procedury oceny zgodności oraz zakres dokumentacji...
Jarosław Zasada
10.06.2016
BHP
Trzydzieści, a nie siedem dni, miałby zwalniany pracownik na zgłoszenie do sądu pracy swojej sprawy...
10.06.2016
Wspólne stanowisko pracodawców i związków zawodowych ws. godzinnej płacy minimalnej to jeden z...
10.06.2016
Employer Value Proposition to zestaw korzyści, jakie oferuje swoim pracownikom pracodawca w związku...
Irmina Gocan
10.06.2016
HR
W należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego kopalni Mysłowice-Wesoła, gdzie kumuluje się wiele...
PAP
10.06.2016
BHP
Wielu młodym podwórkowym piłkarzom marzy się wielka kariera na miarę Roberta Lewandowskiego, Leo...
10.06.2016
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 2 czerwca uznał, iż nałożenie na przedsiębiorstwa...
Katarzyna Warecka
09.06.2016
Złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców oraz łatwiejsze odzyskiwanie długów...
09.06.2016
Pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości...
09.06.2016
OPZZ chce wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni w stosunku do podstawowego 26-dniowego wymiaru...
09.06.2016
Wymagania dla sprzętu elektrycznego, procedurę oceny zgodności oraz zakres dokumentacji technicznej...
Jarosław Zasada
09.06.2016
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski