Prawo.pl
Upały negatywnie wpływają na wydajność pracy, zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych....
27.06.2016
W okresie od stycznia do maja 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało 411 tys....
27.06.2016
Małżonek osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być pracownikiem - stwierdził ZUS, a...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.06.2016
Przedłużenie okresu rozliczeniowego na mocy porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników,...
Joanna Kaleta
27.06.2016
Osoby, które złożą poprawnie wypełniony wniosek o Rodzina 500 plus do 1 lipca włącznie, otrzymają...
27.06.2016
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy,...
Inny
24.06.2016
BHP
Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty...
Inny
24.06.2016
BHP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez...
Inny
24.06.2016
BHP
Pracodawca zamierzający rozwiązać za wypowiedzeniem umowę lub umowy o pracę z powodu zmian w...
Magdalena Świtajska
24.06.2016
Szacuje się, że na całym świecie do 2018 r. aż 192 miliony osób zmieni pracę to niemal jedna...
24.06.2016
HR
Rolnicy czy właściciele firm budowlanych korzystających zusług wykonawców ze Wschodu będą musieli...
24.06.2016
Zleceniobiorca może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym tylko wtedy, gdy z tytułu...
Magdalena Kostrzewa
24.06.2016
Dobre dane z rynku pracy potwierdzają informacje o dużej płynności na rynku pracy. Liczba nowo...
Marta Schodzińska
24.06.2016
Inspektor pracy może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie...
Maciej Ambroziewicz
24.06.2016
BHP
Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika programu:W dziale bhp roczny staż odbywa...
Grzegorz Łyjak
24.06.2016
BHP
Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Czy i na jakich zasadach PIP może...
Maciej Ambroziewicz
24.06.2016
BHP
Truskawkowa młodzież tak pokolenie Ynazywają Chińczycy drodzy wutrzymaniu ibardzo wrażliwi,...
24.06.2016
HR
Eksperci przewidują, że w ciągu kolejnych trzech lat znacznie wzrośnie liczba analityków...
24.06.2016
HR
Sejm zakończył parlamentarne prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, której celem jest prawidłowe...
Inny
23.06.2016
BHP
Czy wartości mogą się przełożyć na wyniki finansowe organizacji?na to pytanie będą starali się...
23.06.2016
HR
Wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2000 zł z obecnych 1850 zł - proponuje rząd. Sprawdź,...
23.06.2016
W dniu 22 czerwca 2016 r. prezydent Andrzej Duda podpisał przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu...
Marta Schodzińska
23.06.2016
W najbliższym czasie w Łodzi ma powstać blisko 3,5 tys. nowych miejsc pracy nietylko wdużych...
23.06.2016
HR
Przepisy przewidują obecnie m.in. konieczność przedstawienia pracownikowi ponad 40 różnego rodzaju...
23.06.2016
Z najnowszych danych wynika, iż coraz więcej ojców na etatcie korzysta z uprawnień rodzicielskich....
Marta Schodzińska
23.06.2016
Przewoźnicy drogowi mają wielki kłopot - brak pracowników. W dodatku łatwiej chyba zostać pilotem...
23.06.2016
Uzyskałem informację, że minimalne stawki wynagrodzenia w Niemczech nie będą stosowane w przypadku...
23.06.2016
Zgodnie zobowiązującymi przepisami pracodawca może zawrzeć zpracownikiem tylko trzy umowy na czas...
23.06.2016
Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na swój wniosek. Z tego powodu pracodawca nie może...
Agnieszka Rosa
23.06.2016
Ogólne przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca,...
Edward Kołodziejczyk
23.06.2016
BHP