Opublikowany 28 września jednolity tekst rozporządzenia z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 1118).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.