Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2017 r. – 280 osób, w 2018 r. – 350 osób, w 2019 r. – 420 osób.

Jak podkreśla Rada Ministrów:

"Państwo potrzebuje zmotywowanych do pracy i wysoko wykwalifikowanych urzędników, którzy będą profesjonalnie wykonywać powierzone im zadania. Zapewnia to mianowanie, które zawsze jest poprzedzone trudnym sprawdzianem kompetencji. Stopniowe podnoszenie limitu mianowań w służbie cywilnej powinno zahamować odchodzenie z administracji rządowej młodych pracowników, a w rezultacie przyczynić się do odtworzenia kadry urzędników mianowanych, z których coraz więcej odchodzi na emeryturę."