Prawo.pl
Pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na swój wniosek. Z tego powodu pracodawca nie może...
Agnieszka Rosa
23.06.2016
Ogólne przepisy bhp nie określają górnej granicy temperatury, w jakiej może być wykonywana praca,...
Edward Kołodziejczyk
23.06.2016
BHP
Niezależni, odważni, bliższa jest im kultura start-upów niż korporacyjna machina? Niekoniecznie....
22.06.2016
Dysproporcja między kobietami imężczyznami na stanowiskach kierowniczych to zjawisko powszechne....
22.06.2016
Potrąceniu alimentacyjnemu podlega zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne należności...
Magdalena Skalska
22.06.2016
Pracodawca może zwolnić pracownika, jeśli likwiduje jego stanowisko pracy. Jest to przyczyna...
Agnieszka Rosa
22.06.2016
Urlopy tacierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie, możliwość opieki nad dzieckiem czy ochrona czasu...
22.06.2016
Konfrontacja z tekstem prawnym oraz zmierzenie się z wyzwaniami, jakie prawo stawia zarówno przed...
Magdalena Sowula
22.06.2016
BHP
Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika programu:W jakich sytuacjach pracodawca musi...
Kazimierz Kościukiewicz
22.06.2016
BHP
Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika programu:Czy jeżeli w zakładzie pracy działają...
Grzegorz Łyjak
22.06.2016
BHP
Zapowiedź krótszej pracy i odrzucenie reformy poprzedniego rządu o stopniowym wydłużaniu wieku...
22.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Ekspert publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odpowiada na pytanie Użytkownika:W...
Paula Dąbrowska
21.06.2016
Ekspert publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odpowiada na pytanie...
Jarosław Masłowski
21.06.2016
Ekspert publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odpowiada na pytanie...
Paula Dąbrowska
21.06.2016
Wymagania dla urządzeń radiowych, procedury oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami oraz...
Jarosław Zasada
21.06.2016
BHP
Jak motywować, żeby pracownicy byli zadowoleni, HR-owcy mieli mniej pracy, a firma oszczędności?...
21.06.2016
HR
To rząd, a nie samorządy, powinien odpowiadać za wypłatę wynagrodzeń nauczycielom - uważa ZNP....
21.06.2016
W ramach strategii Europa 2020 Polska ma otrzymać ok. 85,5 mld euro. Drugim co do wielkości środków...
Inny
20.06.2016
BHP
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...
Jarosław Zasada
20.06.2016
BHP
W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony w formie telepracy zgłosi problem techniczny, taki jak awaria...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
20.06.2016
Kobiety urodzone po 1948 r. do osiągnięcia przezniepowszechnego wieku emerytalnego przewidzianego...
Prawo.pl
20.06.2016
Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych umożliwia przystępowanie do...
20.06.2016
Pracownik, który otrzymał lub złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, bardzo często...
20.06.2016
Przepisy w sposób ścisły określają, kto i w jakim zakresie ma prawo uczestniczenia w postępowaniu...
Anna Sokołowska
18.06.2016
BHP
18 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników, których celem jest...
Grzegorz Łyjak
18.06.2016
Minister Rozwoju skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia ws. bhp...
Jarosław Zasada
17.06.2016
BHP