– Po pierwsze Pakiet 100 zmian powinien doprowadzić do poprawy jakości stanowionego prawa, co będzie skutkowało przede wszystkim tym, że decyzje wydawane przez urzędników będą szybsze i budzące mniej kontrowersji. Przełoży się to na dobre relacje państwo-obywatel – powiedział Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek.

 

– Z drugiej strony dotyka on też obszaru prowadzenia kontroli. Powinny być one bardziej transparentne, dzięki czemu przedsiębiorcy nie powinni się ich obawiać. Jeżeli będziemy mieli możliwość  szerszej analizy ryzyka, kontrole będą bardziej celowane. Warto podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze także udział w działaniach w ramach Pakietu 100 zmian, np. w procesowaniu zmiany ustawy dotyczącej ograniczenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jeśli ta zmiana wejdzie w życie, to wszystkie spływające do ZUS dane stworzą archiwum w formie elektronicznej, co uprości życie pracodawcom, ubezpieczonym i urzędnikom. ZUS dołoży wszelkich starań aby zmiany, które zostaną uchwalone, wprowadzić w życie jak najszybciej i w jak najlepszy sposób –  dodaje Jaroszek.

 

Źródło: eNewsroom