25 inicjatyw społecznych zrealizowanych w ośmiu miastach w ciągu pół roku, 1384 godziny poświęcone przez koordynatorów-pracowników Deloitte – to tylko niektóre efekty projektu „25 inicjatyw na 25-lecie Deloitte”. Firma doradcza Deloitte sfinansowała projekty zgłoszone przez pracowników, które mieściły się w formule „Making an Impact that Matters” i miały na celu kreowanie pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych. Rozpoczyna się właśnie druga edycja konkursu pod hasłem „Twoja inicjatywa. Twój wpływ”, który jest początkiem budowania programu wolontariatu pracowniczego w Deloitte w Polsce.

Firma Deloitte w ramach obchodów swojego 25-lecia w Polsce ogłosiła konkurs dla swoich pracowników, którego celem było wsparcie ciekawych i potrzebnych inicjatyw społecznych. Swoje propozycje zgłosiło ponad 200 z nich. Ostatecznie wybrano 25 projektów pracowniczych i dwa studenckie.

„Zależało nam, aby oddać głos naszym pracownikom. Uznaliśmy, że oni najlepiej znają problemy środowisk lokalnych. Zgłaszane inicjatywy mieściły się w sześciu obszarach tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego; edukacja; rozwój lokalny; ekologia i ochrona środowiska naturalnego; kultura, sport i zdrowie; pomoc społeczna i wyrównywanie szans. ” – wyjaśnia Marek Metrycki, Partner zarządzający Deloitte Polska.

Rola pracowników firmy nie zakończyła się wraz ze zgłoszeniem przez nich projektu. Brali czynny udział przy ich realizacji. Każda z inicjatyw miała swojego koordynatora, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie projektu i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym także organizacjami pozarządowymi. Łącznie pracownicy przeznaczyli 1384 godziny na realizację prowadzonych przez siebie projektów, a w przypadku pozostałych wolontariuszy było to 3349 godzin. W niektórych przypadkach, jak chociażby przy stworzeniu aplikacji HospiCare, pracownicy Deloitte wykorzystywali swoją ekspercką wiedzę i doświadczenie.

Inicjatywy, które wsparł Deloitte, były realizowane w całej Polsce, w tym na Mazowszu, Podkarpaciu, Pomorzu, Górnym i Dolnym Śląsku, Wielkopolsce oraz Małopolsce i na Kujawach, a nawet za granicą w niewielkiej wiosce Dumre w Nepalu. Dotyczyły one m.in.: pomocy dzieciom z autyzmem, świetlic środowiskowych i domów dziecka, systemowego wsparcia hospicjów, organizacji zajmujących się zwierzętami, wspierających bezdomnych, aktywizacji zawodowej kobiet czy propagowania sportu wśród dzieci. Każda z inicjatyw otrzymała 10 tys. zł dofinansowania. Bezpośrednimi beneficjantami konkursu było niemal 1200 osób, a pośrednio projekty objęły swoim zasięgiem nawet 6 tys. osób.

„Program przekroczył nasze wszelkie oczekiwania. Pracownicy wykazali się niesamowitą pasją, energią i pomysłowością. W efekcie zdecydowaliśmy o przekształceniu inicjatywy w stałe działania. Stąd decyzja o kontynuacji projektu. Konkurs „Twoja inicjatywa. Twój wpływ” jest początkiem budowania w Deloitte szerszego programu wolontariatu pracowniczego na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które pomogą mierzyć się z najistotniejszymi wyzwaniami społecznymi w Polsce” – mówi Marek Metrycki.

Z raportu podsumowującego pierwszą edycję programu wynika, że 82 proc. pracowników firmy chciałoby się zaangażować w działania społeczne realizowane przez Deloitte.

Wyniki drugiej edycji konkursu zostaną ogłoszone w połowie listopada.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu idei „Making an Impact that Matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tę myśl eksperci Deloitte próbują zaszczepić także wśród swoich klientów. Dlatego również w Polsce istnieje zespół, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Inicjatywy społeczne zrealizowane w pierwszej edycji programu Deloitte:

1. Poradnia Tygrysek - Dofinansowanie specjalistycznego sprzętu do terapii i powiększenia sali dydaktycznej. Remont i urządzanie nowej sali dydaktycznej. Pomoc dla rodzin korzystających z poradni w rozliczeniach PIT z tytułu ulgi dla niepełnosprawnych; udostępnienie w poradni broszury dotyczącej ulgi PIT dla niepełnosprawnych.

2. Lepsza przyszłość – mentoring dla dzieci z domów dziecka.

3. Odkrywanie pasji – zajęcia sportowe dla dzieci z domów dziecka.

4. HospiCare - aplikacja usprawniająca codzienną pracę hospicjów domowych w Polsce.

5. Projekt Mokotów – warsztaty dla dzieci z mniej zamożnych rodzin ze Słupska.

6. Młodzi w przyszłość – zajęcia dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

7. Pomysł na sukces zawodowy – doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych kobiet.

8. Warsztaty “Rodzicielstwo dla pracujących kobiet. Jak się przygotować i odnaleźć w roli mamy, gdy nie jest to jedyna rola w życiu” – doradztwo dla matek, które chcą powrócić na rynek pracy.

9. Budowanie bliskości ze starszymi – cykl spotkań i wyjazdów integrujących różne pokolenia, w tym seniorów.

10. Dzika Klinika – remont kliniki dla dzikich zwierząt.

11. Mała Polska w Nepalu – pomoc w odbudowie 16 nepalskich domów i szkoły oraz zbiórka i wysyłka przyborów szkolnych dla dzieci.

12. Pierwszy Impuls – zajęcia edukacyjne dla dzieci z terenów poPGR-owskich.

13. Koncert charytatywny – organizacja koncertu charytatywnego.

14. Deloitte Financial Game – autorskie lekcje ekonomii w szkołach ponadgimnazjalnych.

15. Wsparcie bezdomnych – urządzenie mieszkań dla ludzi wychodzących z bezdomności.

16. Wigilia dla samotnych – organizacja kolacji wigilijnej dla 1500 samotnych osób.

17. Zagraj na olimpiadzie – organizacja Olimpiady Sportowej Deloitte.

18. Akademia Klubowicza ku samodzielności – pomoc młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem w ich aktywizacji zawodowej.

19. Urządzamy samodzielność mamy – remont mieszkania przeznaczonego dla samotnych matek.

20. Świetlica marzeń – stworzenie świetlicy dla dzieci z autyzmem.

21. Remont miejsca spotkań członków poznańskiego ogniska Wspólnoty Burego Misia - gruntowny remont będącego w złym stanie technicznym lokalu na Os. Przyjaźni w Poznaniu, służącego jako miejsce spotkań członków Wspólnoty.

22. Edukacja żywieniowa Polaków - edukacja na temat zdrowego żywienia wśród dzieci i seniorów.

23. Nieść odrobinę radości - działania artystyczne, których celem było spowodowanie uśmiechu na twarzach podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

24. Młodzi w biznesie - sfinansowanie warsztatów dla młodzieży z rodzin wiejskich.

25. Klub Otrycki - lekcje w Obserwatorium Astronomicznym na Otrycie w Bieszczadach przy Chacie Socjologa.

26. Best Automatics &amp IT Festival (inicjatywa studencka) – wsparcie finansowe dla projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków.

27. Wampiriada (inicjatywa studencka) – wsparcie finansowe dla akcji krwiodawstwa wśród studentów.

Źródło: Deloitte, stan z dnia 12 października 2016 r.