Okazuje się, że poszczególne pokolenia pracowników są w różnym stopniu narażone na stres w miejscu pracy. Taki wniosek wyciągnięto z badania Global Benefits Attitudes, przeprowadzonego przez firmę Willis Towers Watson na 1895 pracownikach w różnym wieku.

Aż 50% ankietowanych z pokolenia Y zgłaszało, że w miejscu pracy narażona jest na duży poziom stresu. Dla porównania, wśród generacji X zestresowanych było 44% ankietowanych. Najbardziej odporna wydaje się być generacja Baby Boomers, w której 35% badanych przyznaje, że jest narażona na wysoki poziom stresu w miejscu pracy.

Jak widać, wszystkie generacje narażone są na stres, jednak różne są jego przyczyny. Dla generacji Y czynniki najbardziej stresogenne to niska płaca oraz różnice w kompetencjach wśród pracowników na tym samym poziomie. Dla ankietowanych z generacji X najbardziej stresujący jest brak możliwości zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Natomiast badani Baby Boomersi skarżą się głównie na ciągłe zmiany, które dotykają ich organizacje, w szczególności w zakresie kultury organizacyjnej.

Więcej: www.hrmagazine.co.uk/article-details/younger-employees-more-affected-by-workplace-stress

Źródło: HR Magazine, stan z dnia 12 października 2016 r.