30 września:
 
- upływa termin wykorzystania przez pracownika urlopu zaległego;
- upływa termin złożenia wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą za sierpień 2016 r.;
- upływa termin przekazania na rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części naliczonych odpisów na Fundusz.