Takie rekomendacje płyną z przeglądu przepisów emerytalnych, jakie przeprowadził w ostatnich miesiącach ZUS.

Zmian, które wkrótce wejdą w życie, ma być więcej. Przedstawiciele ZUS mówią o tym, że  w przepisach emerytalnych należy wprowadzić minimalny staż pracy, 15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn, poniżej którego emeryt nie będzie nabywał prawa do comiesięcznego świadczenia z ZUS. W zamian miałby otrzymywać jednorazowo zgromadzone dotychczas składki jako tzw. świadczenie zwrotne.

Inna planowana zmiana to brak możliwości dziedziczenia środków zebranych na koncie emeryta.

Czytaj więcej w "Rzeczpospolitej">>>