W czasach trudnych gospodarczo warto pamiętać, że niedostateczne bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy kosztują. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, zarządzanie BHP w przedsiębiorstwach pozwala zwiększyć ich wydajność i rentowność.

Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą wszyscy – od pracowników po krajowe systemy ochrony zdrowia. Oznacza to jednak, że również wszyscy mogą skorzystać na lepszej polityce i praktykach.

Kraje o niskich standardach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zużywają cenne zasoby na leczenie urazów i chorób, których można było uniknąć. Wdrożenie solidnej strategii krajowej może przynieść wiele korzyści, do których należą: zwiększenie wydajności dzięki zmniejszeniu poziomu absencji w wyniku choroby, zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej, utrzymanie aktywności zawodowej osób starszych, stymulowanie rozwoju efektywniejszych metod pracy i technologii, zmniejszenie liczby osób, które są zmuszone częściowo zrezygnować z pracy, by zaopiekować się członkiem rodziny.

Jakie są konsekwencje właściwego i niewłaściwego zarządzania BHP dla gospodarki? Decydenci, naukowcy i pośrednicy muszą je sobie w pełni uświadomić, choć wymaga to dostępu do wysokiej jakości danych. W odpowiedzi na tę potrzebę, EU-OSHA realizuje dwustopniowy projekt „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”, którego celem jest opracowanie modelu kalkulacji ekonomicznej w celu wiarygodnego oszacowania kosztów.

Faza 1: badanie na wielką skalę, służące identyfikacji i ocenie dostępnych danych z poszczególnych państw członkowskich, które mogą być wykorzystane do opracowania modelu kalkulacji kosztów.

Produkt: ogólne sprawozdanie na temat dostępności i jakości danych (2017).

Faza 2a: opracowanie modelu szacunkowej kalkulacji kosztów w oparciu o dostępne, międzynarodowe źródła danych (we współpracy z MOP, Finlandią i Singapurem).

Produkt: sprawozdanie na temat opracowania modelu szacunkowego (2017).

Faza 2b: opracowanie zaawansowanego modelu kalkulacji kosztów gospodarczych na podstawie krajowych źródeł danych.

Produkt: sprawozdanie na temat opracowania zaawansowanego modelu (2018).

Projekt obejmuje również seminarium dla zainteresowanych stron służące omówieniu implikacji modelu dla polityki i praktyk w zakresie BHP w 2018 r., a także rozpowszechnianie informacji i ocenę zaplanowaną na 2019 r. Narzędzie do wizualizacji danych i infografiki również ułatwią dostęp i ocenę danych.

Źródło: osha.europa.eu, stan z dnia 9 listopada 2016 r.