Bezpośredni udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5% - wynika z raportu „Rynek pracy kierowców w Polsce” przygotowanego przez PwC na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Dalszy, dynamiczny rozwój tego sektora jest uzależniony od wielu czynników, z których najważniejszym jest niedobór zawodowych kierowców. Eksperci PwC szacują, że na polskim rynku brakuje obecnie ok. 100 tys. kierowców zawodowych.

Jak wynika z danych zebranych w raporcie PwC bezpośredni udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5%. Dynamiczny wzrost znaczenia sektora dla gospodarki został osiągnięty w głównej mierze dzięki bardzo szybkiej ekspansji polskich przedsiębiorców zajmujących się drogowym przewozem rzeczy na rynki europejskie oraz wzrostowi tempa wymiany handlowej pomiędzy Polską i innymi krajami Unii Europejskiej. Całkowita praca przewozowa wykonywana przez polskie firmy wzrosła w tym czasie o 69%, zaś udział przewozów międzynarodowych realizowanych na trasach zagranicznych oraz pomiędzy Polską a innymi państwami wzrósł z 24,5% do 41,6% tej wielkości.

Więcej: www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-11-07-rynek-pracy-kierowcow.html

Źródło: pwc.pl, stan z dnia 10 listopada 2016 r.