Jak na razie zostało powołane Centrum Oceny Administracji - komórka mająca zdiagnozować obecny stan administracji. Równolegle w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów toczą się prace nad nowelizacją ustawy o służbie cywilnej.

Planowane zmiany budzą obawy pracowników administracji publicznej, którzy nie chcą utracić przywilejów, takich jak "trzynastka" czy dodatek stażowy.

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej">>>