Mediana rocznych wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych wyniosła w 2015 roku 60.000 PLN i pozostała bez zmian w stosunku do roku 2014. Wiceprzewodniczący zarobili w 2015 roku o 5,3% więcej niż w roku ubiegłym. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 48.000 PLN. Najniżej opłacani byli członkowie rad nadzorczych. Przeciętnie zarobili oni w 2015 roku 41.455 PLN, co jest kwotą większą o 3,8% niż przed rokiem.

Najwyższe zarobki osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW wystąpiły w 2015 roku w bankach. Mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych banków wyniosła w 2015 roku 172.150 PLN. Na drugim miejscu znalazła się branża ubezpieczeń z medianą rocznych wynagrodzeń wynoszącą 120.500 PLN. Na zarobki powyżej 100.000 PLN mogły liczyć jeszcze osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek z przemysłu surowcowego. Połowa członków rad nadzorczych zarobiła w tej branży ponad 100.500 PLN w ciągu 2015 roku.

Więcej: www.wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/podsumowanie-raportu-wynagrodzenia-czlonkow-rad-nadzorczych-w-2015-roku

Źródło: www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 17 sierpnia 2016 r.