Prawo.pl
Pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej, pomimo przejścia zakładu pracy na nowego...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
12.10.2016
Na podstawie umowy uaktywniającej pracuje wPolsce prawie 8 tys. niań. Jak podkreślają eksperci,...
12.10.2016
7 października Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ wydał rekomendacje...
Paulina Wiśniewska
12.10.2016
HR
40 proc. polskich średnich i dużych firm deklaruje, że brakuje im odpowiednio wykwalifikowanych...
12.10.2016
HR
Od 8 września 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zbieg egzekucji i pierwszeństwo wpłat....
12.10.2016
Żeby obciążyć pracodawcę składkami na ubezpieczenia społeczne od przychodów jego pracowników...
12.10.2016
Pracodawca zamierzający rozwiązać za wypowiedzeniem umowę lub umowy o pracę z powodu zmian w...
12.10.2016
Charakter dzisiejszych środowisk pracy bardzo szybko się zmienia. Obecnie wiele osób pracuje...
Inny
11.10.2016
BHP
Z 216 w 2014 r. do 208 w 2015 r. spadła liczba wypadków na przejazdach kolejowych, wzrosła zaś...
PAP
11.10.2016
BHP
Do instalacji w domach czujek czadu i dymu, jako taniego i efektywnego środka ostrzegającego przed...
PAP
11.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy o wypadku w drodze do lub z pracy należy informować...
11.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym, ale...
11.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, stosowane na...
11.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy w wieloosobowej komórce organizacyjnej służby bhp...
11.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Czy wymagane jest zabezpieczenie chroniące przed upadkiem...
11.10.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP Jak rozumieć nakaz umieszczenia informacji o osobach...
Sebastian Kryczka
11.10.2016
BHP
Coraz więcej organizacji kładzie nacisk na efektywność biznesową swojej polityki...
Redakcja Wolters Kluwer
11.10.2016
HR
W tym miesiącu tematem przewodnim numeru jest job rotation metoda rozwoju pracownika. Czy rotację...
Ewa Saj
11.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPo rozwiązaniu umowy o...
Paula Dąbrowska
11.10.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychW umowie zlecenia...
Piotr Kostrzewa
11.10.2016
Zaświadczenie o niekaralności, które wystawia Krajowy Rejestr Karny, wymagane jest tylko na...
Paulina Wiśniewska
11.10.2016
Niska stopa bezrobocia, rynek pracownika oraz rosnący problem z pozyskaniem odpowiednich...
11.10.2016
HR
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje ok. 100 chętnych na stanowisko kontrolera ruchu...
11.10.2016
HR