12 maja 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizuje w urzędzie...
Magdalena Okoniewska
09.05.2016
BHP
Zespół Rady Dialogu Społecznego zajmujący się opiniowaniem prezydenckiego projektu obniżenia wieku...
09.05.2016
Ubezpieczenia społeczne
Pięć trendów będzie wnajbliższym czasie znacząco wpływać na rynek pracy podkreślają eksperci firmy...
09.05.2016
ZUS nie współpracuje z żadną firmą, która organizuje spotkania w sprawie dziedziczenia składek...
09.05.2016
Ubezpieczenia społeczne
Aby zwiększyć różnorodność w miejscu pracy, w BBC ustanowiono nową strategię. Podczas rekrutacji na...
Małgorzata Kiedyk
09.05.2016
HR
Jeśli pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego z własnej inicjatywy rozwiąże umowę o pracę...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
09.05.2016
Tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych oraz kontroli wykonywania i dokumentowania badań...
Jarosław Zasada
09.05.2016
BHP
W dniu 6 maja w załączniku do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r....
Ewa Saj
09.05.2016
BHP
Urząd Dozoru Technicznego i Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego podpisały list...
Inny
09.05.2016
BHP
Polska spadła w rankingu IMD World Talent (32 miejsce na 61 państw). Dobry poziom edukacji oraz...
Marta Schodzińska
09.05.2016
Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia. Cudzoziemcypracujący sezonowo i...
Marta Schodzińska
09.05.2016
Osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne rozliczają się z osiągniętych dodatkowych...
Marta Schodzińska Maria Boczek
09.05.2016
Ubezpieczenia społeczne
Ok. 500 uczniów szkół zawodowych w kilkunastu gminach woj. śląskiego ma wkrótce zacząć uczyć się w...
09.05.2016
HR
W tym miesiącu tematem przewodnim numeru jest controlling personalny w praktyce. Można pokusić się...
Ewa Saj
08.05.2016
W olsztyńskim zakładzie Indykpol doszło w piątek do rozszczelnienia instalacji z amoniakiem, w...
PAP
06.05.2016
BHP
Podwyżki mniej więcej o 250 zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 r., ok. 1000 zł nagrody w...
06.05.2016
Zarządzanie talentami nie traci na znaczeniu. Przedstawiciele pokoleń Y i Z, które wkrótce będą...
Paulina Wiśniewska
06.05.2016
HR
Złe zarządzanie czasem, bezczynność, brak samodzielności - to tylko niektóre spośród krytykowanych...
06.05.2016
W olsztyńskim zakładzie Indykpol doszło w piątek rano do rozszczelnienia instalacji z amoniakiem, w...
PAP
06.05.2016
BHP
Z badania przeprowadzonego przez Hays Canada na grupie 2500 pracowników wynika, że 47 proc. z nich...
Małgorzata Kiedyk
06.05.2016
Pracodawca może umożliwić pracownikowi korzystanie w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych z prywatnego sprzętu.Niezależnie od formy zawarcia umowy, strony stosunku pracy są obowiązane do respektowania jej postanowień, wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Agata Kamińska
06.05.2016