Dla 57% firm podstawowym sposobem na sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników jest okresowa ocena wyników osiąganych na stanowiskach pracy. O rozwijającej się kulturze uczenia się w organizacjach świadczy natomiast fakt, że tylko 8% firm w żaden sposób nie weryfikuje jakie są potrzeby szkoleniowe załogi – to tylko niektóre z wniosków płynących z raportu „Making Learning Stick in Action” opublikowanego przez TACK International. 

Jak się okazuje, najpopularniejszą metodą stosowaną przez firmy na sprawdzenie wiedzy i umiejętności pracowników są regularne przeglądy wyników na danych stanowiskach pracy. Tak właśnie robi 57% przedsiębiorstw. 

Zobacz: Aktywne szkolenia - sposób na zaangażowanie uczestników szkolenia

W 43% wdrożony jest „System zarządzania wiedzą i uczeniem się”. Popularnymi narzędziami są również ankiety badające potrzeby szkoleniowe. Tylko 8% przedstawicieli przebadanych firm twierdzi, że w żaden sposób w ich firmie nie sprawdza się stanu wiedzy i potrzeb szkoleniowych pracowników.

- Powyższe dane obrazują trend zauważalny na rynku szkoleniowym od dłuższego czasu – zwiększa się świadomość przedsiębiorstw dotycząca procesów uczenia się i istotnej roli jaką odgrywają przeprowadzane regularnie procesy szkoleniowe - komentuje Katarzyna Syrówka, Dyrektor Gi Group Training. Cieszy również fakt, że pracowników nie trzeba zmuszać do rozwijania swojej wiedzy. 

Okazuje się również, że Model Kirkpatricka stanowi najpowszechniejsze narzędzie pomiaru skuteczności uczenia się. Stosuje go aż 66% firm. Ponad jedna czwarta respondentów twierdzi natomiast, że skuteczność uczenia się ocenia się w ich organizacji na podstawie wpływu z sprzedaży, a w ponad jednej trzeciej - efekty mierzy się na podstawie satysfakcji klientów. Co jednak zastanawiające, aż 18% respondentów zauważyło, że ich firmie w żaden sposób nie sprawdza się efektywności przeprowadzonych szkoleń.

- Zwiększa się odsetek firm inwestujących w rozwijanie wiedzy i umiejętności pracowników – to bardzo dobrze świadczy o rozwoju kultury korporacyjnej. Wiele jednak musi jeszcze zmienić w kwestii sprawdzania efektywności programów szkoleniowych oraz stworzenia odpowiednich warunków do transferu wiedzy w której uznawany, doceniany i nagradzany jest wkład pojedynczych osób, czyli wykształcenia się kultury uczenia się na poziomie organizacji. Z tym problemem muszą mierzyć się liderzy i managerowie. Na dowód tych słów zacytuję wyniki naszego badania - aż 52% respondentów uznało, że jest niezadowolonych z tego jak swoją nową wiedzą, nabytą na szkoleniach dzielą się ich koledzy z pracy. Wielu z nich jest również rozczarowanych brakiem wsparcia w tym zakresie ze strony przełożonych - dodaje Syrówka.

źródło: TACK International