Prawo.pl
Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie...
19.10.2016
Z Panem P. zawarto umowy na czas określony: od dnia 16 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r....
19.10.2016
Czy pracownik zatrudniony w ramach umowy na zastępstwo zawartej od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca...
Skibińska Małgorzata
19.10.2016
Pracodawca planuje wypowiedzieć umowę o pracę z pracownicy. Powodem rozwiązania umowy jest...
Masłowski Jarosław
19.10.2016
Czy w zadaniowym systemie czasu pracy, w przypadku kontroli PIP, obowiązkowe jest udostępnienie do...
19.10.2016
Czy jeżeli kobieta prowadząca działalność gospodarczą podlegała ubezpieczeniu chorobowemu niepełny...
Kostrzewa Magdalena
19.10.2016
Pracownik jest zatrudniony 1 stycznia 2013 r. przez 18 miesięcy u pracodawcy użytkownika. Okres 36...
19.10.2016
Ubezpieczona przebywa obecnie na urlopie wychowawczym. Chciałaby skorzystać z zasiłku...
Pietruszyńska Katarzyna
19.10.2016
Pracownica urodziła dziecko w lipcu 2014 r. Przebywała na urlopie macierzyńskim, następnie...
Pietruszyńska Katarzyna
19.10.2016
Pracownik do 31 sierpnia 2016 r. był zatrudniony na stanowisku kierownika zmiany. Od 1 września...
Ambroziewicz Maciej
19.10.2016
Matka złożyła zaświadczenie ZLA "na dziecko" - wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego...
19.10.2016
Czy do umowy o pracę na okres próbny można sporządzić aneks zmieniający czas trwania umowy?
19.10.2016
Zakład pracy zatrudnia pracowników samorządowych w równoważnym systemie czasu pracy w...
Kaleta Joanna
19.10.2016
Czy pracownica (umowa o pracę na czas nie określony, pełny etat) po 26 tygodniach urlopu...
Kostrzewa Magdalena
19.10.2016
Pracownik przebywał już 182 dni na zwolnieniu lekarskim. Następnie przychodził do pracy ponad 1...
Kamińska Agata
19.10.2016
Osoba prowadząca działalność gospodarczą przekazała zwolnienie lekarskie do ZUS, lecz po otrzymaniu...
19.10.2016
Polska musi wdrożyć unijne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych z państw...
19.10.2016
Nowa przewodnicząca Rady Dialogiu Społecznego Henryka Bochniarz w wywiadzie w Rzeczpospolitej...
19.10.2016
42% pracowników handlu sprzeciwia się wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, 49% popiera ten...
19.10.2016
W ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie minister Elżbiety Rafalskiej z Myriam El Khomri -...
19.10.2016
W przyszłorocznym budżecie są zabezpieczone środki na waloryzację emerytur i rent i podniesienie...
19.10.2016
Ubezpieczenia społeczne
Komisja Europejska prowadzi działania na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych w społeczeństwie i...
19.10.2016
HR
Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, jednak istnieją przypadki, w...
Magdalena Kostrzewa
19.10.2016
Dobrze skomunikowana siedziba firmy inowoczesne, dobrze zaaranżowane biuro są przewagą wwyścigu...
19.10.2016
Powiązania między inwestycjami, tworzeniem miejsc pracy i spadkiem bezrobocia zasługują na...
19.10.2016
HR
Prezydent Andrzej Duda będzie w środę w Pałacu Prezydenckim gościł Radę Dialogu Społecznego. Rada...
19.10.2016
Jak poinformowała Rzeczpospolita, w dziesięciu z jedenastu pomorskich jednostek pomocy społecznej...
Inny
18.10.2016
BHP
17 października w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28...
Ewa Saj
18.10.2016
BHP