Dwie trzecie ankietowanych twierdzi, że doświadczyło w swojej karierze przynajmniej jednej dużej zmiany organizacyjnej, takiej jak: restrukturyzacja (39%), zwolnienia lub zmniejszanie zatrudnienia (35%), zmiana zakresu zadań (35%),zmiana siedziby lub przearanżowanie wnętrza firmy (29%) oraz fuzje (15%).

Osoby, które doświadczyły zmiany, uważają, ż miała ona negatywny wpływ na ich postrzeganie firmy (43%), stan zdrowia (40%), a także spowodowała chwilowy spadek efektywności (30%).

Źródło: HR Reporter