W czwartek resort rodziny i pracy poinformował, że minister Rafalska w związku "z doniesieniami medialnymi o wymaganiu od pracowników składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu +Rodzina 500 plus+ pod groźbą zwolnienia z pracy" zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli w Auchan i przekazanie raportu z kontroli.

Dyrektor ds. komunikacji w Auchan Retail Polska Dorota Patejko zaznaczyła, że nieprawdą jest, iż oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu.

"Nie ma na zgody ani akceptacji. Wydaje się niedopuszczalne, żeby pracodawca wymagał obowiązkowo składania takiego oświadczenia" - podkreśliła Rafalska.

Przyznała, że fundusz świadczeń socjalnych to wewnętrzna sprawa firmy. "Te regulaminy są wewnętrzną regulacją, przygotowaną wspólnie z organizacjami związkowymi, z pracownikami, przyjętą przez zakład" - stwierdziła szefowa resortu pracy. Według niej, wliczanie lub niewliczanie świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" do dochodu powinno być ustalane z pracownikami i związkami zawodowymi.

 

Rafalska zaznaczyła jednak, że świadczenie "Rodzina 500 plus" nie jest wliczane do dochodu przy obliczaniu świadczeń z pomocy społecznej. "Intencją ustawodawcy było wsparcie rodziny w wychowaniu dzieci, a nie ograniczanie jej dochodu" - podkreśliła.

Jak napisała Patejko w komunikacie, Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwróciła uwagę, że "pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń Funduszu Socjalnego, składają swoją prośbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny".

Inne zdanie w tej sprawie ma Dariusz Paczuski z NSZZ "Solidarność", który poinformował, że do związku zgłaszają się pracownicy, którym pracodawca "grozi negatywnymi skutkami", jeśli nie podpiszą zaświadczenia ws. otrzymywania środków z programu "Rodzina 500 plus". Jak dodał, jeżeli Auchan nie będzie chciał rozmawiać na ten temat i zmienić swojego stanowiska, możliwe są różne działania, łącznie z akcjami protestacyjnymi. W ocenie "S", świadczenie z programu "500 plus" nie powinno być wliczane do dochodu.

Według MRPiPS, szczegółowe zasady wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do zapomogi, to przedmiot regulacji zakładowych. Zwrócono uwagę, że dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego "500 plus" w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia ZFŚS.(PAP)