- Rozmawiam z ministrami o planach ich resortów na obecny rok i dłuższych, o projektach merytorycznych, legislacyjnych, harmonogramie działań – mówiła premier Beata Szydło.

Premier przypomniała o działaniach resortu, wśród których wymieniła podwyższenie najniższych wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej i obniżenie – zgodnie z projektem prezydenckim– wieku emerytalnego.

Zamierzenia resortu rodziny na 2017 przedstawiła jego szefowa, minister Elżbieta Rafalska.

Kierunek - rodzina

- Plany zapowiadają dobre, ale wcale niełatwe zmiany w wielu obszarach polityki społecznej. Podobnie jak w roku ubiegłym stawiamy na rodzinę i będziemy o nią dbać, kontynuując rządowy program Rodzina 500+. Na ten cel w 2017 roku przeznaczyliśmy ponad 23 mld złotych. Minister dodała, że m.in. dzięki programowi nakłady na politykę rodzinną wzrosną do ponad 71 mld zł, co stanowi 3,66 proc. PKB. W 2015 r. było to 2,5 proc. PKB.

Opieka nad maluchami

Minister zapowiedziała także rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. W tym roku w ramach programu Maluch plus zostanie dofinansowane utworzenie ponad 12 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych oraz ponad 42 tys. już istniejących.

Mniej formalności, a więcej świadczeń dla rodzin

- Staramy się ułatwiać życie polskim rodzinom. Od 16 stycznia rodzice bez wychodzenia z domu mogą złożyć wniosek on-line o becikowe, kartę dużej rodziny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. To ułatwienia dla niebagatelnej liczby ok. pół mln osób – mówiła minister Rafalska. Udoskonalona zostanie też Karta Dużej Rodziny

A w II i III kwartale tego roku będą gotowe kolejne wnioski o świadczenia rodzinne i o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego. Oznacza to, że wszystkie rodzaje wsparcia, o jakie mogą ubiegać się rodzice na rzecz swoich dzieci, będzie można załatwić przez internet.

Zmiany dotkną też pracowników i pracodawców

Kolejnym obszarem aktywności MRPiPS będzie rynek pracy. - Walczymy z patologiami na rynku pracy. Podniesiemy zasiłek dla bezrobotnych. Zreformujemy urzędy pracy. Środki na walkę z bezrobociem muszą być lepiej wykorzystywane i kierowane tam, gdzie są naprawdę potrzebne – deklarowała minister. Ważnym elementem w tym obszarze będzie stworzenie nowoczesnego indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. 

Źródło: MRPiPS