Opublikowany 27 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1349);
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1846).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.