Sejm RP przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat.

Przyjęta w trakcie 30. posiedzenia Sejmu ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Nowelizacja likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat.

Nowelizacja zawiera przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych.

Zawiera również rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia w przypadku mężczyzn wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat i okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet – osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat i okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat. Również w przypadku tego rozwiązania nastąpiło więc obniżenie wieku emerytalnego i zróżnicowanie okresu składkowego i nieskładkowego kobiet i mężczyzn.

Nowelizacja przewiduje również m.in. zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat - zachowana zostanie możliwość wcześniejszego przejścia w stan spoczynku (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy na stanowisku sędziego w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Zniesione zostało ograniczenie spełnienia tego warunku do 31 grudnia 2017 r.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 262 posłów. Przeciw było 149, a 19 się wstrzymało.

Nowelizacja trafi teraz do rozpatrzenia w Senacie.

Źródło: www.sejm.gov.pl, www.mpips.gov.pl, stan z dnia 17 listopada 2016 r.