Urządzenia ochronne to osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:
1) zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
2) powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,
3) nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,
4) zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych,
5) nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych.

Zobacz także: Oznakowanie osłon przy maszynach barwami>>

Urządzenia ochronne stosowane przy maszynach powinny:
1) zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu,
2) działać niezawodnie, posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość,
3) funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach, gdy jest to celowe i możliwe,
Ponadto nie mogą one być łatwo usuwane lub odłączane bez pomocy narzędzi, nie powinny utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożeń i dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników.
Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak skonstruowane, aby zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów. Ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie powinno uruchamiać automatycznie maszyny.
Urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.
Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne. Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

Zobacz także: Jakie wymagania powinny spełniać dodatkowe osłony mocowane przy tokarce?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik do nauki zawodu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł