Prawo.pl
Każdy pracodawca niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników ma obowiązek pisemnego...
Kryczka Sebastian
07.11.2016
Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni, jednak od 2 stycznia 2016 r. pracownik ma więcej...
07.11.2016
Pracodawcom trudno jest dotrzeć do młodego pokolenia z ofertą pracy. Na polskim rynku powstała...
07.11.2016
HR
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym...
07.11.2016
Rozwiązanie umowę o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika bez zachowania okresu...
Latos-Miłkowska Monika
07.11.2016
Sposób rozwiązania umowy o pracę zależy od powodów, leżących u podstaw podjęcia decyzji o...
Kaleta Joanna
07.11.2016
Pracownik podejmujący po raz pierwszy w swym życiu zawodowym pracę nabywa prawo do pierwszego...
Kostrzewa Magdalena Skibińska Małgorzata Masłowski Jarosław
07.11.2016
W przypadku gdy pracownik nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, a...
Skibińska Małgorzata
07.11.2016
Na polskim rynku pracy tzw. outsourcing pracowników nie jest regulowany szczegółowymi przepisami...
07.11.2016
W dniu 29 stycznia 2013 r. MPiPS podpisał rozporządzenie w sprawie podróży służbowych. Znalazły się...
07.11.2016
Czy młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu posiadający...
07.11.2016
Czy jak na liście obecności jest wpisanych kilku pracowników to w czasie nieobecności któregoś z...
07.11.2016
Firma zatrudnia osobę na podstawie umowy o pracę zatrudnioną na czas określony do dnia 31 stycznia...
07.11.2016
27 stycznia 2016 r. rozwiązuje się stosunek pracy i nastąpi przejście na emeryturę. Za...
07.11.2016
Pracownik (umowa o pracę na czas nieokreślony, pełny etat) mężczyzna urodzony w październiku 1954...
Łobejko Zygmunt
07.11.2016
Czy pracownicę, która przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, ale otrzymywała...
Kostrzewa Piotr
07.11.2016
Czy w ramach umowy o pracę można wykonywać jednocześnie takie same czynności w ramach jednoosobowej...
07.11.2016
Pracodawca jest jednostką budżetową. 22 lutego 2016 r. weszły nowe przepisy dotyczące zawierania i...
Tomaszewska Barbara
07.11.2016
Czy na skierowaniu na badania okresowe dla Dyrektora Zakładu, kierującego osobowym samochodem...
07.11.2016
Pracownikowi, który jest zatrudniony na stanowisku kierownika i odbywa podróże służbowe kilka razy...
Ambroziewicz Maciej
07.11.2016
Czy pracownica pracująca w dwóch zakładach pracy na podstawie umów na czas nieokreślony może...
07.11.2016
Czy do granicznej podstawy emerytalno-rentowej należy wliczać kwoty wypłaconych przez zakład pracy:...
07.11.2016
Czy zwolnienia na poszukiwanie pracy pracodawca udziela na wniosek pracownika, czy powinien...
07.11.2016
W odniesieniu doniektórych kategorii wypadków przy pracy na pracodawcy spoczywaobowiązek...
Maciej Ambroziewicz
07.11.2016
BHP
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w Niemczech. Na stałe mieszka w...
07.11.2016
Czy premia uznaniowa dla pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym jest oskładkowana?
07.11.2016
Czy pracownik zobowiązany jest powiadomić pracodawcę o przyznaniu przez ZUS i pobieraniu...
Łobejko Zygmunt
07.11.2016