Prawo.pl
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy szkolenie dla kadry kierowniczej dotyczące mobbingu w...
Sebastian Kryczka
27.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPNa jakiej podstawie prawnej lekarz orzeka o urazie? Jak...
Maciej Ambroziewicz
27.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy wyjaśnień poszkodowanego może wysłuchać tylko jeden z...
Grzegorz Łyjak
27.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy w razie wypadku przy pracy pracownika z Ukrainy...
Grzegorz Łyjak
27.12.2016
BHP
Z raportu Brytyjskiego Krajowego Biura Statystycznego wynika, że w okresie świątecznym o 15%...
Inny
23.12.2016
BHP
Pracodawca podmiotu leczniczego powinien w pomieszczeniach pracy, w których użytkowany jest laser...
Maciej Ambroziewicz
23.12.2016
BHP
19 grudnia w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. poz....
Ewa Saj
21.12.2016
BHP
19 grudnia w załączniku do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. (Dz. U....
Ewa Saj
21.12.2016
BHP
Około 25 mln złotych przeznaczy w 2017 roku na poprawę bezpieczeństwa przewozów kolejowych spółka...
PAP
21.12.2016
BHP
Walor wody bieżącej ma woda pochodząca ze źródeł zabezpieczających jej co do zasady nieprzerwany...
Jarosław Zasada
21.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPMaszyna (jej część lub cała linia) została przeniesiona na...
Krzysztof Zamajtys
20.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy w deklaracji ZUS-IWA podaje się liczbę poszkodowanych w...
Maciej Ambroziewicz
20.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy podczas kontroli inspektor może nakazać umieszczenie w...
Sebastian Kryczka
20.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPW wystąpieniu pokontrolnym PIP wniesiono o wyciągniecie...
Sebastian Kryczka
20.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPZgodnie z przepisami bhp kobieta nie może wykonywać pracy...
Maciej Ambroziewicz
20.12.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy konieczne jest posiadanie w zakładzie pracy agregatów...
Roman Majer
20.12.2016
BHP
Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu 15 grudnia 2016 r. przyjęła informacje Państwowej...
Inny
20.12.2016
BHP
Zbliża się zima, lecz mimo pogorszenia się warunków klimatycznych, wiele osób nadal będzie musiało...
Edward Kołodziejczyk
20.12.2016
BHP
MR planuje wydanie w grudniu rozporządzenia, które zmniejsza obowiązki dot. szkoleń operatorów...
PAP
19.12.2016
BHP
Do międzyresortowych uzgodnień trafił projekt rozporządzenia ws. badań okresowych i kontrolnych...
Jarosław Zasada
19.12.2016
BHP
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce PKP...
Inny
17.12.2016
BHP